Čvc 08

Orit Ishay: Země jelena – GHMP

Samostatnou výstavou se poprvé v Čechách představuje izraelská umělkyně Orit Ishay (*1961). Výběr sestává z jejích nejvýznamnějších sérií vyznačujících se lokálním obsahem, zároveň však s výrazným mezinárodním přesahem. Práce prezentované na výstavě byly vytvořeny během uplynulých deseti let.
Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie. Pracuje buď samostatně, nebo ve spolupráci s komunitami. Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti. Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi a její přístup odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti.
Práce Ishay jsou velmi osobní, úzce svázané s místem vzniku, současně však mají charakter univerzální. Umělkyně se zabývá interakcemi mezi člověkem a místem a jejich vlivem na utváření identity a národního vědomí. Vzhledem ke společenským, politickým a bezpečnostním proměnám, k nimž v současnosti dochází po celém světě, lze říci, že práce Orit Ishay, zaměřené původně na lokální publikum, mají všeobecnou platnost.
Její tvůrčí metoda spočívá v narušování a novém navazování spojitostí. Svá umělecká díla staví na místech, která navozují bezprostřední dojem krásy – ale to je pouhý povrch. Přístup Ishay se opírá o historické tradice fotografování a vytváření obrazů, na nichž založila a dále rozvinula svůj specifický styl. Ten je svůdný i klamný zároveň a umělkyně od diváků vyžaduje, aby její kód pečlivě luštili. Pomocí dekonstrukce a následné rekonstrukce propůjčuje různým místům a obrazům nové významy a divákům předestírá široký horizont znalostí a poznatků. Stejně tak svým jedinečným způsobem představuje centrum i periferii, jednotlivce i komunitu, národ i armádu, město i kibuc, první osadníky i nové přistěhovalce, bolestné ztráty i naději, minulost i přítomnost. Její díla zprostředkovávají hluboké seznámení se s národem a jeho vlastí a před očima diváků odhalují bezmeznou sílu života, kterou nelze sevřít do hranic ani vymezit náboženstvím či pohlavím.
Obě podlaží galerie jsou rozčleněna do oddělených částí představujících umělecká díla autorky vytvořená v nejrůznějších médiích, od fotografie přes lept až po videa a instalace. Jsou to samostatné kapitoly jediného příběhu, jenž se odvíjí po dlouhé časové ose, spojuje je logická souvislost a vzájemné syntaktické vazby. V souladu s povahou děl jsou ve spodním podlaží vystaveny práce monochromní, zatímco v horním podlaží práce v barvě.
Název výstavy – „Země jelena“ – odkazuje na jeden z výrazů pro Zemi izraelskou, zmiňovaný v knize Daniel (Dn 11:16) jako metafora, v níž je toto ušlechtilé zvíře symbolem velkolepé a nádherné země.
Symbol jelena si do znaku dala také Izraelská pošta. A podobně jako její červené poštovní vozy s vyobrazením jelena křižují celou zemi a dokonce i dnes, v éře internetu, dojíždějí až do nejodlehlejších končin, tak i dílo Ishay metaforicky objímá celou zemi. Odtud byl převzat název této výstavy i s celou škálou skutečných a symbolických významů, jež s sebou nese.

Dalia Levin

 

  • 6. 6. 2017 – 10. 9. 2017
  • Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
  • kurátorka: Dalia Levin
  • 6. 6. 2017, od 16:00: komentovaná prohlídka s Orit Ishay a Daliou Levin (tlumočeno do češtiny)
  • ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice
  • vstupné: plné: 120 Kč / snížené: 60 Kč
  • Více o výstavě zde

 

 

Orit Ishay (*1961)
Žije a pracuje v telavivské čtvrti Jaffa
Věnuje se fotografii, videu a instalaci

Studia
2010–2012
postgraduální studium, Program pro výtvarné umění, Fakulta umění, Univerzita Beit Berl, Izrael (absolvovala s vyznamenáním)
2003–2007
Škola fotografie, médií a nové hudby Naggar v Musraře, Jeruzalém, Izrael
B.E.D, Univerzita Davida Yellina, Jeruzalém, Izrael
Samostatné výstavy
2017
„Země jelena“, Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Česká republika
2015
„Půl měsíce, půl slunce“, Galerie The Art Cube Jerusalem, Studia umělců, Izrael
„Veřejná sféra – Bunkry“, Senátní galerie umění, Ben Gurionova univerzita v Negevu, Izrael
2014
„Šíleně krásná, děsivě krásná“, Galerie The Kibbutz v Tel Avivu, Izrael
„Toto jsou vody“, Galerie kibucu Bee’ri, Izrael
„Cesta k cestě“, Galerie Dwek, Miškenot Ša’ananim, Jeruzalém, Izrael
2013
„Palebná zóna“, Galerie Tichonet, Tel Aviv, Izrael
2012
„1917“ (v rámci výstavy „Atributy“), MoBY – Muzeum současného umění, Bat Jam, Izrael
2011
„Šťastná čísla“, Galerie umění Kaye, Univerzita Kaye, Beerševa, Izrael
2010
„Veřejná sféra – Sedmý boom, řešení a evoluce, Tina B“, Festival současného umění Praha, Česká republika
„Veřejná sféra – Sedmý boom“, Galerie On the Cliff, Netanja, Izrael
2009
„Veřejná sféra“, Hederova galerie současného umění, Tel Aviv, Izrael
2008
„Palebná zóna“, Galerie kibucu Našon, Izrael
„Blokace“, Galerie Morela Derflera, Jeruzalém, Izrael
2007
„O poutnících“, Muzeum Anny Achmatovové, Petrohrad, Rusko
2006
„O poutnících“, Židovské muzeum Galicia, Krakov, Polsko
Zastoupení ve sbírkách
MUMOK, Muzeum moderního umění, Vídeň
MOCAK, Muzeum současného umění v Krakově
Izraelské muzeum, Jeruzalém
Muzeum umění Ashdod, Centrum Monart
The Sip, Institut fotografie Shpilman
Muzeum umění Nahuma Gutmana, Tel Aviv
Umělecká sbírka banky Hapoalim
Beit Avi Chai, Jeruzalém
Umělecká sbírka Recanati, Tel Aviv
Umělecká sbírka A. Ahuvi, Tel Aviv
Ayelet Danielle Aldouby, New York
Tod Paonessa, San Rafael, Kalifornie
Americko-izraelská kulturní nadace, Tel Aviv
Videoarchiv CCA Tel Aviv
Videoarchiv Izraelského centra digitálního umění, Cholon
Galerie BAAD – Bezalelova Akademie umění a designu Jeruzalém, Reservoir
Hotely Atlas, řetězec butikových hotelů
soukromé sbírky

Kurátorka výstavy Dalia Levin působí jako kurátorka současného umění. Vedle práce se zavedenými umělci se zaměřuje také na pořádání výstav izraelských i zahraničních umělců na počátku jejich kariéry. Žije a pracuje v Tel Avivu.
V roce 1993 byla jmenována ředitelkou a vedoucí kurátorkou Muzea umění Herzlija. Pod jejím vedením se tato instituce brzy proměnila v Muzeum současného umění Herzlija – přední mezinárodní muzeum v dané umělecké oblasti. V rámci muzea byla členkou řady významných výborů, například Mezinárodního výboru porotců Ceny Zlatého lva 50. Bienále v Benátkách, výborů porotců Izraelské ceny v oblasti umění a výboru porotců pro umění Wolfovy ceny.

Orit Ishay: Země jelena

Pořádá Galerie hlavního města Prahy.
Výstava vznikla za podpory Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.

Kurátorka výstavy: Dalia Levin
Koordinátorka výstavy: Sandra Baborovská
Architektonické řešení: Adam Vačkář
Grafické řešení: Jan Šerých
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová
Překlady: Mor Ilan, Lucie Vidmar, Magdalena Křížová
Redakce textů: Renata Tomanová

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, Radio 1, protisedi.cz

Místo konání: Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
Termín konání: 6. 6. – 10. 9. 2017
Otevírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.oritishay.hostar.org
DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Komentovaná prohlídka s Orit Ishay a Daliou Levin (tlumočeno do češtiny)
út 6. 6. 2017, 16:00

Sobotní výtvarné workshopy
so 1. 7. 2017, 13:00–18:00 Barevný a šedý fotografický obraz, Dům fotografie
so 2. 9. 2017, 13:00–18:00 Rostlina jako symbol, Dům fotografie
Ve výtvarných reakcích porovnáme práci v barvě s úplnou absencí barevnosti. U série šedých monochromních děl se zaměříme na makrodetail digitální fotografie, který budeme znovu skládat ve větším měřítku z předem připravených šedých čtverců – zástupných prvků jednotlivých pixelů. Stěžejní se pro nás stane motiv květinového věnce jako nositel kulturních, společenských a historických kódů. Jako výtvarný materiál pro koláže a asambláže použijeme fotografický záznam rostlin, ale i skutečné přírodniny, které v sobě nesou odkaz k danému místu v krajině a prostoru.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
ne 25. 6. 2017, 15.00–18.00 Experimenty s fotografií I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 3. 9. 2017, 15.00–18.00 Experimenty s fotografií II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Experimentální práce s fotografickým médiem budou reflektovat uměleckou tvorbu autorky. Výtvarná dílna se zaměří na rozkládání a následné sestavování různorodých tištěných materiálů do nových souvislostí. Po formální stránce se bude jednat o vystřihování, řezání a závěrečné tkaní. Účastníci workshopu se budou soustředit na komponování a řešení obrazové plochy nebo pojetí tvaru. Budou dávat fotografickému médiu nový rozměr: výtvarná práce se bude pohybovat na pomezí koláže, asambláže či prostorového objektu.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Víkendové programy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.
Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoli ve vymezeném čase.
Rezervace: do 16:00 předchozího dne (není podmínkou účasti)

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč; děti nad 10 let – 20 Kč

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 606 612 987, 608 216 418

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.