Otakar Slavík „Diptychy“ – Galerie Nová síň

 

Otakar Slavík (1931-2010), absolvoval po kamenosochařské škole v Hořicích pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy u profesora Salcmana. Až do šedesátých let se živil těžkou manuální prací. Od půle šedesátých let se účastnil základních skupinových výstav té doby, patřil k umělcům okruhu Špálovy galerie Jindřicha Chalupeckého. Až do doby normalizace vystavoval samostatně v Praze i v renomovaných galeriích moderního umění jako Louny či Karlovy Vary. Po podpisu Charty 77 byl donucen k exilu. V Rakousku byl členem Künstlerhausu. V roce 1991 mu Národní galerie v Praze uspořádala retrospektivní výstavu. Mimo jiné reprezentativní výstavy (Mánes, Míčovna Pražského hradu atd.) prezentoval v dubnu 2007 své nové monumentální práce v Nové síni. Pro malíře byla vždy základní práce s barvami. Lidská postava je jeho nejčastějším námětem. Výstava „Diptychy” prezentuje práce umělcových posledních let, ve kterých se princip jeho starší tvorby rozšiřuje. Malířské podněty, které zažil a zpracoval během života se zde spojují do shluku barev, které radostně dovršují malířovo umělecké přesvědčení.
Kurátoři výstavy : Mag. Gernot Mayer, Duňa Slavíková, MA

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.