Úno 21

PAINT ADDITIVES – Rakouské kulturní fórum

PAINT ADDITIVES

bäckerstrasse4 – platforma pro mladé umění

 

Galerie bäckerstrasse4 – platforma pro mladé umění byla založena v roce 2008 a nabízí absolventům rakouských vysokých uměleckých škol možnost prezentovat jejich díla. Chce tak prostřednictvím mnohostranného programu podpořit umělce na začátku jejich samostatné kariéry, vytvořit celostátní síť a interdisciplinární komunikační prostor pro mladé umění. Zvláštností platformy je, že výběr umělců provádí mezinárodní porota. Rozmanitost a různorodost pozic umožňuje vhled do plurality současné mezinárodní umělecké produkce.

 

Výstava Paint Additives, připravená pro Rakouské kulturní fórum v Praze, představuje díla sedmi umělců Galerie bäckerstrasse4: Gernota Fischera, Gerharda Fresachera, Thomase Gänszlera, Heiri Häfligera, Matthiase Lautnera, Olafa Ostena a Elisabeth Wedenig.

 

Vystavené práce tematizují pojem malby, snaží se ovšem také procesy a projevy malby různými způsoby překonávat a rozšiřovat. Na jedné straně jsou do repertoáru zařazeny nezvyklé materiály, na druhé straně vznikají posuny použitím kreslířských nebo sochařských prvků.

 

Různé oblasti činnosti zúčastněných umělců, které sahají od malby přes sochařství až k divadelním a hudebním výrazovým prostředkům, rozšiřují možné přístupy k médiu.

Aniž by opouštěla obrazovou plochu, pokouší se výstava odhalit rozmanité možnosti malby a současně pátrá po její podstatě.

 

  • do / bis 5. 5. 2017
  • Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo náměstí 18
  • po–pá / Mo–Fr 10:00–17:00 (kromě rakouských a českých svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen)
  • Více o výstavě zde
  • Facebook

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.