Paralelné územia / Lucia Horvátová, Marek Jarotta – Galerie Prokopka

Srdečně vás zveme na výstavu:

Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia                              

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

Lucia Horvátová  ( narozena 1991  ) absolventka AKU v Bánské Bystrici v současnosti studentka VŠVU, kde také studoval Marek Jarotta ( narozen 1988 ). Oba se hlavně věnují malbě, každý pracuje ovšem jiným způsobem. Společnými znaky tvorby je mapování určitého prostředí a kladení důrazu na psychologické vyznění. Horvátová propojuje uvolněný malířský rukopis s kontrastní barevnou škálu, kterou směřuje do individualních hlubin. V obrazech neklidně těkají krystalické formy jsou symbolikou fyzické stránky lidské mysli. Jarottův projev je o poznání úspornější, klidná až tíživá, soustředěná často používá monochromní barevnost. K malbě přistupuje trochu neosobně, odtažitě, popisuje tranzitní místa ( čekárny, letištní haly aj.), zvyšuje napětí detailním záznamem chladné reality a nekonečně tak prodlužuje dobu čekání.

Výstava Paralelné územiá je založena hlavně na kontrastu forem tvorby obou autorů, citlivost oproti racionalitě, výrazovost x úspornost projevu, subjektivní pohled x neosobní anonymita,   abstraktní prostor x reálné místo, extrovertnost x introvetrnost aj.. Přestože jsou tyto znaky na první pohled velmi odlišné spolu vytvářejí dobře fungující celek, který vedle sebe zvyšuje atraktivnost toho druhého.

Oba autoři mají za sebou řadu společných I samostatných projektů, stáží i ocenění. Instalce v Galerii Prokopka  navazuje na  bratislavský výstavní projekt PARAreality z roku 2015 realizovaný v Galerii MINIART. Marek Jarotta získal v roce 2013 umístění na 2.místě ceny VÚB malby.

Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

                                                                                                                                                                           

 

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.