Čvn 05

Patricie Fexová: Koule – Galerie SPZ

Patricie Fexová: Koule

 

 

Svou první výstavu v galerii SPZ jsem měla na úplném začátku provozu této galerie v roce 2011. Po sedmi letech na svou tehdejší instalaci „malířských“ objektů Skafandry navazuji jinou podobou portrétu muže a ženy. Jde o první dva objekty ze vznikající série s pracovním názvem Koule/Balls a tentokrát nesou můj autoportrét a portrét mého partnera. Malba se znovu dostává do prostoru, v absurdní zkratce, která je mým oblíbeným vyjadřovacím prostředkem. Umístění portrétu na zakřiveném povrchu paradoxně zdůrazňuje plochost malované vrstvy. Barevná skvrna na bílé kouli může také připomínat lidské oko – párový orgán, který nám umožňuje vnímat umění. (Patricie Fexová)

Vlajka 2:
Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken, Benjamin Zuber

Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken a Benjamin Zuber aktuálně propojují dva vzdálené umělecké projekty, Babel v Berlíně a výstavní prostor v Hangzhou v Číně. Jedná se o probíhající experimentální projekt, který vyvrcholí na konci března vznikem platformy pro mezinárodní umělce zabývající se různými formami jazykového nedorozumění či trochu abstraktněji samotným přenosem.

Odpojeno, přerušeno čínským bezpečnostním „firewallem“. Connecting…
(redakčně upraveno)

—————————————

Patricie Fexová: Balls

 

 

My first exhibition at Galerie SPZ was right after the gallery opened in 2011. Seven years later I’m following on from the “painting” objects in my Spacesuits installation with another way of portraying a man and a woman. These are the first two objects in a series with the working title Koule/Balls, and this time they feature a self-portrait and a portrait of my partner. Again, painting becomes three-dimensional, using an absurdist shorthand that is my favourite means of expression. Putting a portrait on a curved surface paradoxically emphasises the flatness of the painted layer. The use of colour on a white ball can also resemble the human eye, the organ that allows us to perceive art. (Patricie Fexová)

Flag 2:
Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken, Benjamin Zuber

Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken and Benjamin Zuber are connecting the art space Babel in Berlin to a space in Hangzhou, China. Both spaces are in constant change. An experimental Art event in the end of March will bring together an international platform of artists referring to the potential of minor and major misunderstandings in language, transfer and mobility.

Disconnected, caused by the Chinese Firewall, we buffer. Please wait for us by the end of April, when we will bring the second part of connecting… .

connecting …, fabric, 4 x 1 m, 2018.
(Carola Uehlken)

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.