Zář 21

Pinturas Negras – Nová galerie

Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

PINTURAS NEGRAS

Josef Bolf, Jiří Černický, Jiří David, Martin Gerboc, Markéta Jáchimová, Martin Krajc, Martin Mainer, Vladimír Skrepl, Jakub Špaňhel, Karel Štědrý, Vladimír Véla

 

Černá barva představuje výrazný fenomén, skrývá nejrůznější fazety významů a obsahových konotací, je spojena s výraznou symbolikou a vyvolává řadu metaforických spojení. Enigmatická síla černé barvy oslovuje odedávna i umělce a také v současném umění se těší výrazné oblibě napříč celým výtvarným spektrem. Výstava usiluje o nastínění diverzity malířských poloh, které pracují s výrazovostí černé barvy, a snaží se představit stěžejní obsahové celky, spojené s tímto specifickým fenoménem.

 

  • 14. 9. – 9. 10. 2017
  • vernisáž / opening: 14. 9. 2017 od / from 19:00
  • kurátor / curated by: Barbora Ropková
  • Nová galerie, Balbínova 26, Prague 2
  • www.novagalerie.cz/pinturasnegras
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.