Zář 21

Plný kontakt – Novoměstská radnice

Výstavní projekt je koncipován jako skupinová výtvarná přehlídka usilující o zprostředkování takových uměleckých kvalit, pro něž je komunitní praxe součástí jejich každodennosti.

Projekt se zabývá propojením výtvarného umění a kontaktního sportu – boxu. Jedná se o víceúrovňové propojení: formální, obsahové, sociální, umělecké…

Název výstavního projektu je slovní hříčkou, evokující tvrdý bojový sport, obsahuje slovo „kontakt“, které je v lidském společenství velmi důležité, bez kontaktu by lidská společnost nemohla fungovat. Spojení slov plný (full) a kontakt evokuje přátelství, bohaté sociální vazby, propojení osobní i profesní.

Cílem projektu PLNÝ KONTAKT je zatraktivnit Prahu 2 pro své občany uskutečněním zajímavé kulturní aktivity a zároveň upozornit na aktivity boxerů ve výtvarném umění a současně také na sportovní boxerské nasazení renomovaných českých výtvarníků.

Většina vystavujících autorů má vazby k pražskému boxerskému spolku Palaestra, založenému Janem Balogem v roce 1999. Toto uskupení je velmi zajímavou společenskou sondou fungující na mnoha rovinách. Pracuje s dětmi, které mají problémy zapojit se do společnosti, vyučují tam dobrovolníci děti, které o to mají zájem, už skoro dvě desítky let se tam scházejí zajímavé osobnosti současného výtvarného umění a hudby, lékaři, učitelé…
Je bez pochyb, že aktivity a samotné fungování tohoto spolku jsou jedinečné. Určitě stojí za to se o ně podělit. Na výstavě bude z velké většiny zastoupen okruh umělců Palaestry a další umělci, kterým je téma výstavy blízké a kteří ve své tvorbě s těmito tématy (sport, box…) pracují.

 

 • 21. 9. – 15. 10. 2017
 • Expozice v Galerii ve Věži Novoměstské radnice
 • Kurátor výstavy: Tomáš Koudela
 • K výstavě vyjde tištěný katalog výtvarných děl vystavujících autorů doplněný o básně Tašo Andjelkovského
 • Otevřeno: út – ne 10 – 18 hod, mezi 12. – 13. hod 30 minut polední pauza
 • Vstupné (v souvislosti se vstupem na věž): plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč
 • Kontakt:
  Tereza Čapandová (PR, produkce) +420603326731, capandova.tereza@seznam.cz
  Pavel Forman (produkce, vystavující umělec) +420608369215, formanpa@gmail.com
  Tomáš Koudela (kurátor) tomas.koudela@osu.cz
 • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.