Čvn 08

Poklady Jana Zrzavého / Galerie Zdeněk Sklenář Litomyšl

„Umění je především hra, velká božská hra, ale přece jen hra.“

Jan Zrzavý, 1967

 

Galerie Zdeněk Sklenář v Litomyšli představuje reprezentativní výběr děl Jana Zrzavého (1890-1977). Mezi osmnácti obrazy jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, které autor vytvořil v letech 1908 až 1950, se objeví ikonická díla známá z poštovních známek, knižních reprodukcí či z významných soukromých a institucionálních uměleckých sbírek.

Mezi osmnácti díly Jana Zrzavého, stěžejní osobnosti, která formovala moderní umění 20. století, se v Galerii Zdeněk Sklenář v Litomyšli představí například slavný obraz Žlutý Kristus, vytvořený v roce 1908, inspirovaný stejnojmenným dílem Paula Gaugina a krajinou Bretaně, kde Zrzavý rád pobýval, či stěžejní dílo Údolí smutku, vytvořené v roce 1907 – právě toto dílo sám Zrzavý považoval za svoji úvodní práci.

„Výstava je oslavou malířského díla Jana Zrzavého a pro mne naplněným snem, osobně ji považuji za nejkrásnější výstavu v České republice. V tom nejlepším slova smyslu je to lekce z posvátného umění, které by měl znát každý,“ říká kurátor výstavy Zdeněk Sklenář.

V kurátorském výběru Zdeňka Sklenáře dále figuruje dílo Mládí (Jaro), vytvořené v letech 1924-1929; je vzpomínkou na zemřelého bratra Zrzavého, který tragicky zahynul v mladém věku. Zároveň odkazuje k figurální kompozici ranějšího Zrzavého obrazu Spící jinoch – dílo, které se před čtyřmi lety prodalo v londýnské aukční síni Sotheby´s za 18 mil. korun, původně zakoupil Adolf Loos v roce 1918 na Zrzavého výstavě v pražském Topičově salonu.
Další ikonický obraz, Krajina, vytvořený v roce 1915, zachycuje pro Zrzavého tvorbu typické špičaté homolovité hory. Pastel Hosté Abrahamovi, (Andělská návštěva) z let 1911-1912, se váže k příběhu vylíčenému v Genezi a je nejdůležitějším příkladem starozákonního motivu v jeho díle.

Na výstavě v Litomyšli je pak k vidění i poněkud opačná Zrzavého tvůrčí poloha, která se projevuje uvolněnou sexualitou a nevázanou rozkoší – již zosobňuje obraz Milenci (Posedlost) z roku 1915. Oproti tomu komorní dílo Zátiší na stolku je ukázkou vrcholné malby přelomu 40. a 50. let 20. století.

Výstava Jana Zrzavého se koná u příležitosti 59. ročníku operního festivalu Smetanova Litomyšl, zároveň je i součástí festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.
Instalaci výstavy zajistil malíř Jan Merta.

Výstavu Poklady Jana Zrzavého připravila Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci s Galerií Zlatá husa, Praha, dále se Západočeskou galerií v Plzni, Galerií výtvarného umění v Ostravě a Galerií 8SMIČKA v Humpolci. Další zapůjčená díla Jana Zrzavého pak pocházejí z významných soukromých sbírek.

 

 

„Art is first of all game, a great divine game, but still a game.“

Jan Zrzavý, 1967

 

Galerie Zdeněk Sklenář in Litomyšl presents a selection of Jan Zrzavý’s (1890 – 1977) representative works. Among the eighteen paintings of one of the most eminent Czech painters of the 20th century, all created between 1908 and 1950, the gallery will exhibit iconic works familiar from post stamps, published reproductions and important personal and institutional art collections.

Among the eighteen exhibited art works of Jan Zrzavý, the eminent artist who significantly formed modern 20th century art, Galerie Zdeněk Sklenář in Litomyšl will also show, for example, the famous painting Žlutý Kristus (Yellow Christ) created between 1908 and 1918 inspired by the Paul Gaugin painting of the same name (Yellow Christ). This painting was further influenced by the landscape of Bretagne, where Zrzavý liked to occasionally reside. Another important exhibited work will be his seminal 1907 work Údolí smutku (Valley of Grief) which the artist himself considered to be his formative piece.

“The exhibition is a celebration of the work of Jan Zrzavý, and for me, it is a dream come true, as I consider it to be the most beautiful exhibition in all of Czechia. It offers a lesson in a holy form of art in the best sense of the word, and everyone should become acquainted with it,” says curator Zdeněk Sklenář.

The work Mládí (Jaro)/Youth (Spring), made between 1924 and 1929, is another significant item in the overall curatorial selection. It is a work reminiscing about Zrzavý’s deceased brother who tragically died at a young age. It also alludes to the figural composition of Zrzavý‘s work Spící hoch (Sleeping boy) – a work which four years ago was sold in Sotheby’s London for 18 million CZK. It was originally purchased by Adolf Loos in 1918 at one of Zrzavý’s exhibitions at Prague’s Topičův salon.
Another iconic work is Krajina (Landscape), painted in 1915, which shows Zrzavý’s typical, pointed mountains. The pastel Hosté Abrahamovi (Andělská návštěva)/Abraham‘s Guests (Angelic Visit) painted between 1911 and 1912, depicts the story in Genesis, and is the most pronounced example of an Old-Testament Biblical motif in all of Zrzavý’s work.

The Litomyšl exhibition will also show the artist’s alternate side, which is imbued with a relaxed sense of sexuality and unbridled enjoyment, epitomized in the painting Milenci (Posedlost)/ Lovers (Obsession), from 1915. The less sensuous still life Zátiší na stolku represents the culmination of Zrzavý’s painting of the late 1940s and early 1950s.

The exhibition is organized on the occasion of the 59th year of the opera festival Smetanova Litomyšl, and is an integral part of the festival Smetanova výtvarná Litomyšl.

The installation of the exhibition was arranged by painter Jan Merta.

The Treasures of Jan Zrzavý exhibition was prepared by Galerie Zdeněk Sklenář in cooperation with Galerie Zlatá husa in Prague, the Západočeská galerie in Plzeň, Galerie výtvarného umění in Ostrava and Galerie 8SMIČKA in Humpolec. The rest of art works have been lent from private collections.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.