Power of Identity: Memory Fashion Mesage – UMPRUM

Studenti UMPRUM navrhli oděvní kolekce reflektující národní identitu. Oděvy oslavující sté výročí ČSR budou představené v Japonsku.

Nový projekt Ateliéru designu oděvu a obuvi Power of Identity: Memory Fashion Message rozvíjí spolupráci dvou prestižních univerzit – Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) a Bunka Fashion Graduate University v Tokiu (BFGU), renomované univerzity, která vychovala světově uznávané avantgardní designéry jako Yohji Yamamoto, Issey Miyake nebo Junya Watanabe.

Cílem projektu je představení kolekcí studentů Ateliéru designu oděvu a obuvi profesorky Liběny Rochové s tématem národní identity na módním týdnu této proslulé univerzity. BFGU Fashion Week v Tokiu je významnou událostí zaměřenou na odbornou i širokou laickou veřejnost a je respektovanou platformou pro profesionály v oblasti oděvnictví. BFGU Fashion Week je také sledován předními módními značkami, které zde vyhledávají budoucí návrháře pro své tvůrčí týmy. Předvedení kolekcí studentů UMPRUM je výjimečnou příležitostí jak pro začínající oděvní designéry, tak pro prezentaci české módy v zahraničí, i důstojným připomenutím výročí vzniku ČSR.

Projekt Power of identity: Memory Fashion Message navazuje na předchozí aktivity ateliéru, zejména na projekt Japonsko – klidná síla, který studenti úspěšně prezentovali na prestižním tokijském mole v loňském roce. Při příležitosti výročí sta let od založení samostatného Československa se vedoucí ateliéru v akademickém roce 2017/18 rozhodla pro zadání akcentující reflexi tradic a národní kulturní historie. Ve spolupráci s významnými českými výrobci jako Baťa a Preciosa vznikly ucelené kolekce oděvů, obuvi a doplňků, které odrážejí národní hrdost, tradiční řemesla i kulturně-umělecký odkaz české společnosti. Studenti ateliéru si spolupráci s velkými průmyslovými podniky vyzkoušeli přímo ve výrobě, a to především v prestižní italské obuvnické fabrice Kallisté v Benátkách. Inspiraci čerpali výhradně z české kultury, a to tak, aby byl výsledný produkt reprezentativním a po umělecké i technologické stránce konkurenceschopným artefaktem i na mezinárodním trhu. Tvorba kolekcí byla po celou dobu konzultována s odborníky na národní kulturu a umění a akademiky zabývajícími se českou kulturou.

V Ateliéru designu oděvu a obuvi pražské UMPRUM tak vznikl profesionální soubor kolekcí inspirovaných českou kulturou, které jsou připravené k představení na BFGU Fashion Weeku v Tokiu. Prezentace v Tokiu formou módní přehlídky se uskuteční v termínu 30. ledna 2018. K premiérovému představení studentských prací dojde v úterý 23. ledna 2018 na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

 

UMPRUM fashion students designed collections reflecting Czech national identity. Works celebrating the 100th anniversary of Czechoslovakia will be introduced in Japan.

A new project of the UMPRUM Fashion and Footwear Design Studio lead by Professor Liběna Rochová called Power of Identity: Memory Fashion Message further develops an already established cooperation between two prestigious universities – the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM) and Bunka Fashion Graduate University in Tokyo (BFGU), a renowned university where emerged world-renowned avant-garde designers like Yohji Yamamoto, Issey Miyake, or Junya Watanabe.

The aim of the project is to present student collections with the theme of national identity at the fashion week of this renowned university. BFGU Fashion Week in Tokyo is an important event for both professional and broad public and is a respected platform for fashion professionals and insiders. Leading industry brands looking for future designers for their creative teams also follow BFGU Fashion Week. Showcase of UMPRUM students’ collections is an exceptional opportunity for the upcoming designers as well as for the Czech fashion generally speaking, while at the same time being a remarkable commemoration of the centenary of Czechoslovakia’s independence.

Power of Identity: Memory Fashion Message builds on previous atelier activities, especially on a project called Japan – a quiet force that students successfully presented at the prestigious Tokyo mall last year. On the occasion of the 100th anniversary of the establishment of independent Czechoslovakia, the Professor Rochová decided to focus student’s work in the academic year 2017/18 on traditions and national cultural history. While creating the collections, students drew inspiration exclusively from Czech culture, aiming that the resulting product becomes a representative and artistically and technologically competitive artefact on both local and international markets. Complete clothing collections, including footwear and accessories were created in cooperation with important Czech producers such as Baťa and Preciosa, collections reflecting national pride, traditional crafts and the cultural and artistic heritage of Czech society. Students also experienced cooperation with large industrial companies directly in production, especially in prestigious Italian shoe factory Kallisté in Venezia. Along the creative process, the progress has been continuously consulted with experts on national culture and art and with academics involved with Czech culture.

The students of Fashion and Footwear Design Studio on Prague UMPRUM University have developed a set of professional collections inspired by Czech culture ready for a performance at BFGU Fashion Week in Tokyo. The presentation in Tokyo in the form of a fashion show will take place on January 30. The premiere performance of student works will take place on Tuesday, January 23, 2018, at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.