Pražská muzejní noc 2017 / PMN 2017 – Novoměstská radnice

Festival muzejních nocí je každoročně uzavřen Pražskou muzejní nocí. Letošní již 14. ročník se bude konat v sobotu 10. června od sedmi hodin večer až do jedné hodiny ranní. Doprava bude zajištěna bezplatnými speciálními linkami autobusů a opět budete moci navštívit nejznámější pražská muzea a další objekty, které nabídnou tradičně volný vstup a bohatý program.

Novoměstská radnice, která se PMN zúčastňuje pravidelně, je jednou z národních kulturních památek v Praze a je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2. V jejích reprezentačních prostorách se konají výstavy, koncerty, řemeslné trhy, festivaly a další kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřenou společnost a též svatební obřady. Od roku 2011 se ve II. patře NR koná dlouhodobá Neviditelná výstava, která expozici rozšiřuje o masáže, ochutnávky vína, večeře a další akce a od loňského roku zde v původních sklepních prostorách probíhá dobrodružná úniková hra The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV. V přízemí Novoměstské radnice se nachází oblíbená kavárna Café Neustadt s možností posedět na venkovní zahrádce. Na nádvoří je umístěno piáno v souvislosti s projektem Piána na ulici. Novoměstská radnice má bohatou minulost sahající až k založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V přízemí se nachází sloupová vstupní síň – Mázhaus a Konšelský salonek s malovaným stropem, v I. patře pak historický Velký sál. V letošním roce se budou moci návštěvníci pokochat náhledem do nově zrestaurované barokní kaple věže. Z ochozu věže je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. Věž byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na její ochoz vede 221 schodů. Výtah není k dispozici. V bývalém bytě věžníka je umístěna stálá expozice a ve věžní galerii se konají krátkodobé výstavy. Ve vstupní svatební hale je umístěna original socha Neptuna od Bohuslava Schnircha.

 

 • 10. 6. 2017 od 19:00 – 01:00 (Poslední návštěvník bude uveden v 0:30 h)
 • TRASA č. 9: VCHOD Z KARLOVA NÁMĚSTÍ MÁZHAUZEM. VÝCHOD PŘES NÁDVOŘÍ NR PRŮJEZDEM DO VODIČKOVY ULICE
 • kontakt: Albert Kubišta, ředitel NR tel. 224 948 229, Petra Baďurová, propagace tel. 725 061 407
 • Více informací zde

 

Program na Novoměstské radnici:

 • prohlídka VĚŽE Novoměstské radnice s výhledem na noční Prahu z jejího ochozu
 • STÁLÁ EXPOZICE v Bytě věžníka HISTORIE NOVÉHO MĚSTA A PRAHA PANORAMATICKÁ. Výstava představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Z ochozu věže se naskytuje překrásný výhled na noční Prahu.
 • VÝSTAVA v Galerii ve věži OČI DOKOŘÁN. Výstava krajského kola 13. Soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol.
 • VÝSTAVA v Galerii v přízemí MICHAL MACHAT / MALBA, KRESBA, GRAFIKA, PLASTIKA. Výstava díla výtvarníka Michala Machata.
 • FESTIVAL na nádvoří SCULPTURE LINE / OLBRAM ZOUBEK, VERONIKA PSOTKOVÁ. Dílo nestora českého sochařství Olbrama Zoubka – Rektor a dále Euforie od sochařky Veroniky Psotkové.
 • k nahlédnutí nově zrestaurovaná barokní KAPLE v I. patře věže, původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.
 • k nahlédnutí VELKÝ SÁL z I. patra věže, na jehož stěnách jsou zbytky nástěnných maleb, pocházejících z 16. století a uprostřed tři sloupy
 • k nahlédnutí KONŠELSKÝ SALONEK v přízemí, který je vybaven krásným historickým nábytkem, jeho dominantou je původní malovaný dřevěný strop
 • prohlídka MÁZHAUZU, gotické sloupové síně v přízemí s kamennou podlahou, klenbou a se zbytky původních kreseb na stěnách
 • prohlídka originál SOCHY Neptuna z jemného pískovce ve vstupní hale svateb v přízemí, kterou vytvořil v letech 1875 – 1877 sochař Bohuslav Schnirch
 • prohlídka dlážděného NÁDVOŘÍ s kašnou a studnou, na kterém jsou umístěny k posezení polštáře sochařky Veroniky Psotkové
 • hra na PIÁNO na nádvoří v souvislosti s projektem “Piána na ulici” či poslech hudby ostatních návštěvníků

 

OBČERSTVENÍ:

 • Street Food Pop Up – během tahu po noční muzejní Praze vás na nádvoří Novoměstské radnice posilní na cestu skvělé a pestré pouliční jídlo v rámci Street Food Pop Up
 • Café Neustadt – občerstvit se mohou návštěvníci též ve známé kavárně se zahrádkou na nádvoří

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.