Přednáška: Veronika Sandbichler: Na cestě do habsburské historie zámku Ambras aneb Kdo byl Ferdinand Tyrolský? – Rakouské kulturní fórum

Rok 2017 je věnován arcivévodovi Ferdinandovi II. (1529 – 1595). Před 450 lety přijel bývalý místodržitel Království českého slavnostně jako tyrolský panovník do Innsbrucku. Zámek Ambras Innsbruck využívá této příležitosti a prezentuje první výstavu věnovanou tomuto panovníkovi, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a bude k vidění do 25. 2. 2018 ve Valdštejnské jízdárně.

Veronika Sandbichler, ředitelka zámku Ambras, přiblíží mnohostrannou osobnost tohoto významného sběratele a humanisticky vzdělaného knížete renesance. Ve srovnání s mezinárodním věhlasem Ferdinandovy sbírky – zbrojnice a kabinetu umění a kuriozit, které dodnes zůstaly zachovány přímo v zámku Ambras – je neuvěřitelné, jak nízká úroveň povědomí o samotném Ferdinandovi II.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.