PŘEDNÁŠKY V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA: ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY

ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY, CYKLUS PŘEDNÁŠEK PŘIPRAVENÝ VE SPOLUPRÁCI S KATHARSIS – SPOLKEM STUDENTŮ ESTETIKY

GJF, 19 h GJF, vstup zdarma, bez rezervace

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

Naše pozvání přijali přední osobnosti české estetiky.

  1. února – Vlastimil Zuska / FF UK
  2. března – Miloš Ševčík / FF UK
  3. dubna – Ondřej Dadejík / FF UK
  4. května – Denis Ciporanov / FF JCU

 

Více informací zde

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.