Příběhy soch I: Dílo Matyáše Bernarda Brauna – GHMP

Přednáška představí jednu z nejvýraznějších osobností vrcholně barokního sochařství v Čechách. Shrne jeho nejznámější sochařské práce a podrobněji rozebere díla vytvořená pro Karlův most. Pozornost bude věnována také srovnání tvorby Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 30. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 14. 11. 2017 od 17:30
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 50 Kč
  • kontakt: Jindřiška Havlicová; tel.: +420 723 713 709, mail: jindriska.hav@gmail.com
  • rezervace nutná z důvodu omezené kapacity
  • přednáší: Jindřiška Havlicová
  • odborný garant cyklu: Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.