Příběhy soch I: Odkaz bratří Maxových v českém sochařství – GHMP

Přednáška představí život a dílo významných a pravděpodobně také nejproduktivnějších sochařů druhé třetiny 19. století. Vedle ukázek díla obou umělců si připomeneme program regotizace Karlova mostu, který bratři Maxové propagovali. V rámci přednášky porovnáme díla barokních sochařů s díly Josefa a Emanuela Maxových, kteří některá zničená barokní sousoší na mostě nahradili vlastními díly.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 30. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 12. 12. 2017 od 17:30
  • Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál
  • vstupné: 50 Kč
  • kontakt: Jindřiška Čížková Havlicová; tel.: +420 723 713 709; jindriska.hav@gmail.com
  • rezervace nutná z důvodu omezené kapacity
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.