Příběhy soch I: Poznámky k reliéfu Juditina mostu – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Galerie hlavního města Prahy spravuje jednu z nejstarších sochařských památek v Praze. Malostranský pavlačový dům při úpatí Karlova mostu ukrývá pozůstatky středověké věže, na které se dochoval románský reliéf. Výjimečné sochařské dílo v sobě skrývá mnoho otázek, které nebyly dosud spolehlivě objasněny. Úvodem si připomeneme známé památky českého románského sochařství, poté budou shrnuta známá fakta a teorie týkající se Juditina mostu a výkladu scény z opukového reliéfu.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 30. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 19. 9. 2017 od 17:30
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 50 Kč
  • kontakt: Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová: +420 723 713 709; jindriska.hav@gmail.com
  • rezervace nutná z důvodu omezené kapacity
  • přednáší: Jindřiška Čížková Havlicová
  • odborný garant cyklu: Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.