Příběhy soch II: Figurální kompozice druhé poloviny 20. století ze sbírek veřejné plastiky GHMP

Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

V nejrůznějších zákoutích pražských sídlišť se často setkáváme s „bezejmennými“ plastikami. Málokdo ví, kdy k realizaci došlo, jaký nese název a kdo byl jejím autorem. Přednáška představí zajímavé sochařské realizace druhé poloviny 20. století, které jsou ve sbírkách veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy. Zdůrazníme zejména figurální kompozice. Pozornost zaměříme také na mnohdy méně známé umělce.

 

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 21. 2. 2017 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 7. 2. 2017 od 17:30
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum, Karlova ulice 189/2, Praha 1
  • Přednáší: Tereza Kučerová Zborníková
  • Nutná rezervace, tereza.zbor@gmail.com
  • Vstupné: 50 Kč
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.