Příběhy soch II: Nefigurální kompozice ve veřejném prostoru – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Umístění každého výtvarného díla do veřejného prostoru vyžaduje zodpovězení mnoha otázek. Kromě vhodného místa a vlastního námětu je samozřejmě podstatná i nálady doby, která ovlivňuje přijetí díla širokou veřejností. V této přednášce se zamyslíme nad vznikem nefigurálních kompozic, nad jejich náměty a významem, který pro oživení veřejného prostoru měly a stále mají.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 23. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 24. 10. 2017 od 17:30
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 50 Kč
  • kontakt: Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová: +420 723 713 709; jindriska.hav@gmail.com
  • rezervace nutná z důvodu omezené kapacity
  • přednáší: Jindřiška Čížková Havlicová
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.