Příběhy soch II: Zobrazení ženské figury ve veřejném prostoru – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Žena ve výtvarném umění vždy figurovala jako významný zdroj inspirace. Zobrazení ženské figury, které bylo určeno pro vystavení v privátních prostorech, mohlo působit odvážněji. V rámci přednášky se naopak zamyslíme nad tím, jak sochaři přistupovali k zobrazení ženské figury určené do veřejného prostoru.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 23. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

 

  • 21. 11. 2017 od 17:30
  • Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál
  • vstupné: 50 Kč
  • kontakt na přednášející: Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová; tel.: +420 723 713 709; mail: jindriska.hav@gmail.com
  • rezervace nutná z důvodu omezené kapacity
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.