Říj 20

Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt? – Výstava britského designéra Paula Chamberlaina – Galerie UM

Problematikou stárnutí populace ve společnosti a úlohou designérů při řešení jejich potřeb se zabývá výstava „Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?“ britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tuto výstavu pořádá u příležitosti přehlídky designu Designblok.

Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá.

Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.
Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů upozorňujících na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem.

Kurátor výstavy Jiří Pelcl k tématu říká: „Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor, který zkoumá východiska k diskuzi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení. Je výzvou pro designéry, aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů, které zejména seniorům ulehčí život.“

 

  • Vernisáž: čtvrtek 26. 10. 2017 od 18 hodin
  • Výstava potrvá do: 2. 12. 2017
  • Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
  • Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin, V době trvání Designbloku otevřeno i v neděli 29. 10.
  • vstup zdarma
  • Komentovaná prohlídka za účasti autora: pátek 27. 10. v 11 hodin
  • Kurátor a architektonické řešení výstavy: Jiří Pelcl / Grafický design: Mirka Mitísková / Překlad: Eva Císlerová / Produkce: Šárka Váňová

 

Výstava se koná za podpory: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; The Art and Design Centre, Sheffield Hallam University; CLAHRC Yorkshire and Humber; Nationl Institute for Health Research
Paul Chamberlain je absolventem Královské akademie umění v Londýně. Je profesorem designu na Sheffield Hallam University, kde řídí Výzkumné centrum umění a designu a podílí se na vedení interdisciplinární skupiny Lab4Living.
Středem Chamberlainova zájmu je design a vývoj nástrojů a metod, jež podporují a vytvářejí inovace v sociální sféře. Soustředí se na oblast zdravotnictví, na zdravotní postižení a stárnutí. Ve své tvorbě sleduje multisenzorické aspekty designu a také to, jak umělecká díla pomáhají definovat a řešit zásadní společenské otázky. Stál v čele velkých interdisciplinárních projektů a přednášel na významných mezinárodních konferencích zabývajících se inovativními a udržitelnými přístupy k designu a výrobě, které hrají významnou roli při podpoře regionálního průmyslu.
Vystavoval na mnoha místech a získal dvě ocenění v soutěži „Produkt tisíciletí“ pořádané Radou pro design ve Spojeném království. Jeho díla se nacházejí ve stálých sbírkách ve Victoria and Albert Musea v Londýně a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Chamberlainova kolekce nábytku „Stigmata“ získala v roce 2013 hlavní cenu v mezinárodní soutěži „Imagining chairs“ v Portugalsku.
O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.
Další informace:
Mgr. Kamila Stehlíková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: 251 098 201 / mobil: 739 304 060 / e-mail: stehlikova@vsup.cz / www.umprum.cz

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.