Procházka po Karlově mostě – GHMP

Procházka po Karlově mostě proběhne rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší.

Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.