Prohlídky věže Novoměstské radnice

Dominanta Novoměstské radnice byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Věž doznala stavebních úprav v letech 1520 – 1526 a následně 1559 – 1561, ochoz a střecha byly opakovaně opravovány po zasažení bleskem (poslední úpravy pocházejí z roku 1876).

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.
Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu Novoměstské radnice.

Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.
Na východní straně věže je umístěn fragment řetězu, který kdysi sloužil k uzavření ulice: toto opatření mělo zajistit obyvatelům noční klid – zejména dřevěná kola povozů na vozovce byla značně hlučná.
Od roku 1760 je zde také zasazen český neboli pražský loket – etalon. Zde si kupci mohli cejchovat své dřevěné míry, kupující si mohli zkontrolovat, zda jim byla naměřena správná míra.
Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískovcovém kvádru vytesán latinský nápis:

SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS
ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR

Jedná se o tzv. PALINDROM – tedy text čitelný stejně zprava i zleva, umístěný na zdi.

 

 • Otevírací doba věže:  úterý – neděle: od 10 do 18 hodin (polední pauza: 30 minut mezi 12. – 13. hodinou)
 • Prosíme, sledujte naše aktuality, kde bude uvedeno případné mimořádné uzavření věže.
 • Vyhlídka z ochozu věže je otevřena od jara do podzimu. V zimě je z důvodu nepřízně počasí zavřeno.
 • V roce 2017 byl ochoz věže otevřen 21. března. Společně jsme tak přivítali jaro.
 • Informace o uzavření věže
 • Vstupné do věže: plné 60 Kč, zlevněné /snížené a skupinové/ 40 Kč, rodinné 130 Kč
 • Vstupenka na prohlídku Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí platí od 1. 5. 2017 i na věž Novoměstské radnice
 • Snížené vstupné je poskytnuto (po předložení platného průkazu) seniorům starším 65 let, studentům SŠ a VŠ, mládeži od 6 do 16 let, držitelům průkazů ICOM.
 • Volný vstup se poskytuje dětem do 6 let, pracovníkům památkové péče (po předložení platného průkazu), novinářům (po předložení platného průkazu), držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (po předložení platného průkazu) a jejich doprovodu, pedagogickému doprovodu (při skupinových školních návštěvách), akreditovaným průvodcům (při skupinových návštěvách), držitelům průkazu AMG.
 • Pro uplatnění sníženého a volného vstupu je nutno prokázat se platným dokladem s fotografií a datem narození.
 • Bližší informace ke zvláštnímu vstupnému do věže
 • Více informací zde

 

Co návštěvníkům ve věži od jara do podzimu nabízíme:
V pokladně věže si můžete zakoupit vstupenky na některé koncerty konající se na NR nebo si prohlédnout měsíční náš program výstav, koncertů a dalších akcí, které budete chtít navštívit.

Prodáváme turistické známky, vizitky a karty, sběratelské pohlednice a magnetické puzzle s motivem věže Novoměstské radnice. V době uzavření věže je možno si zakoupit dřevěnou turistickou známku s motivem NR v turistickém knihkupectví TURISTASHOP, Bělehradská 63, Praha 2, stanice tram: 6, 11, 13 www.turistashop.cz.

Potěší nás váš záznam v kronice – návštěvní knize, která je k dispozici u pokladníka.

V bývalém bytě věžníka pod ochozem věže, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, si můžete prohlédnout naší stálou expozici o historii Nového města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.

V Galerii věže se konají celoročně krátkodobé výstavy fotografií a netypických obrazů, které jsou součástí prohlídky věže.

V pokladně věže je k dispozici free-wifi.
Obecné informace k prohlídce památkového objektu věže

Výtah není k dispozici. Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje dřevěným schodištěm a po stupních se zábradlími, která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard.
Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 20 osob.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.