LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018 – GJF

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018

Praha se v letních měsících stane dějištěm mezinárodního krajinářského festivalu Landscape, který se dotýká městského veřejného prostoru a urbanizované krajiny v České republice. Pro letošní ročník Landscape festivalu byly na základě rozpravy s odbornou veřejností vybrány pražské lokality, které jsou v současnosti tématem diskuzí o jejich nové budoucnosti – vrch Vítkov, ostrov Štvanice, Rohanský ostrov a Žižkov. Ty by se měly v rámci budoucí revitalizace stát příkladem kvalitního rozvoje městské krajiny a veřejného prostoru v širším centru Prahy. Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude udržitelnost kvality životního prostředí ve vztahu k městské krajině a veřejnému prostoru českých měst a diskuze o adaptaci na změny klimatu. Festival představuje Prahu v nových environmentálních souvislostech.

Důležitou rovinou je prezentace činnosti významných českých neziskových organizací, které mají velký podíl na osvětě v rámci využití veřejného prostoru či krajiny. Kurátoři vyzvali přední české landartisty a krajinářské architekty i zahraniční tvůrce, aby připravili site specific instalace reagující na konkrétní místa. Návštěvníci festivalu budou mít také možnost se seznámit se studentskými projekty.

Festival nemá centrální prostor. Jeho hlavní ideou je vytvoření alternativní turistické trasy vůči přehřátému centru, vzájemné propojování „pražských divočin“ a představení potenciálů možných budoucích center společenských aktivit daných městských částí. Dále také hledání širších urbanistických vztahů i k dalším lokalitám např. Holešovická tržnice, Bubny, Florenc, Palmovka, Olšanská nebo Jarov. Na mnoha místech této linie rozkvetly v dubnu narcisy vysázené v rámci podzimního workshopu. Ty jako předvoj rozsvítily trasu blížícího se festivalu a upozornily tak na místa, na nichž se za pár týdnů objeví site-specific instalace a intervence.

Ročník 2018 je plánován opět v Praze v lokalitách Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.