Sefer ha-likutim: Luriánský komentář k Tóře – ŽMP

Sefer ha-likutim: Luriánský komentář k Tóře

Po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se jich značná část usídlila v městě Safed v Galileji. Vůdčí osobností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák Luria (1534 – 1572), přezdívaný ha-Ari. Ačkoli z Luriových vlastních textů se dochovalo jen velmi málo, jeho učení zůstalo zachováno a bylo dále rozvíjeno prostřednictvím Luriových žáků. Jedním z textů zachycujících učení Izáka Lurii a jeho žáka Chajima Vitala je i komentář k Tóře Sefer ha-likutim, kterou uspořádal syn Chajima Vitala Šmuel Vital. Právě této knize bude věnována přednáška judaisty Josefa Blahy.

 

  • 14. 6. 2018 od 18:00
  • Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
  • vstup volný
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.