Sobotní výtvarný workshop: Hledání metafor a symbolů / k výstavě Richard Deacon: Free Assembly – GHMP

Výtvarné reakce budou navazovat na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí. Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie.

 

  • 15. 7. 2017, 13:00–18:00
  • Městská knihovna, 2. patro
  • vstupné: 5 Kč děti do 10 let / 20 Kč děti, dospělí, senioři
  • kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová: +420 606 612 987, +420 608 216 418, lucie.haskovcova@ghmp.cz
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.