sobotní výtvarný workshop: Obrazotvornost krajiny / k výstavě Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou – GHMP

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou

 

Ve výtvarných reakcích budeme reflektovat autorovu celoživotní tvorbu a jeho charakteristická témata (krajina, město, dvorky a věci transcendentální povahy). Vytvoříme výtvarné konfrontace Kuklíkových krajin s tvorbou autorů, kteří ho ovlivnili (Jan Zrzavý, Robert Piesen, Jiří John, Marc Chagall), vzniknou tak fantazijní asociace na pomezí fotografie a kresby (např. formou doplnění chybějícího výseku krajiny, horizontu a oblohy vlastní kresbou). Prolínání výtvarných tendencí s fotografií rozvedeme prostřednictvím výrazového experimentu. Pomocí barevných transparentních fólií, použitých na principu fotografických filtrů, budeme měnit celkové vyznění fotografií. Kresbou barevnými pastely vytvoříme variace vybraných fotografií, na kterých si ověříme účinky proměn atmosférických podmínek.

  • 4. 3. 2017, 13:00–18:00
  • Dům fotografie
  • vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
  • kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová, +420 606 612 987, +420 608 216 418, lucie.haskovcova@ghmp.cz
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.