Spící krasavice – příběh ženské sebeúcty – Café Nová galerie

Tato zážitková přednáška PhDr. Heleny Šalátové se zabývá tématem ženské tvořivosti jako tvoření vlastního života, osudu, sebevědomí a sebepoznání („osvícení“). Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastních zážitků, kolektivní energie a intuitivních technik (tvořivých imaginací, práce se symboly a s tarotovými kartami) setkat se vlastními intuitivními zdroji a sami inciovat vlastní proces sebestvoření.

 

 

PhDr. Helena Šalátová je celostní psychoterapeutka, arteterapeutka, členka Psychoterapeutické sekce Lékařské společnosti J.E. Purkyně a Sekce kreativních uměleckých terapií Lékařské společnosti J.E.P. Kromě terapeutické praxe se zabývá intuitivním poradenstvím a poradenstvím v oblasti psychologie, mytologie a spirituality tvůrčího procesu.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.