Čvc 13

START UP VI : CELESTE CAPINE HILL / KILLED BY THE LIGHT – GHMP

„Zatímco ti, kdo žijí blízko hranice, vnímají jednotlivce, pro ty, kdo jsou vzdáleni, zůstávají osudy jednotlivců ve stínu obecného problému.“

Celeste Capine Hill (*1986) pochází z jižní části amerického státu Texas, bezprostředně sousedícím s hranicí mezi USA a Mexikem. Jde o pouštní region prosycený lokálními kulturně-historickými obsahy, neboť se zde stýkají oblasti obývané v různých historických obdobích středoamerickými i severoamerickými domorodými národy. V celosvětovém kontextu je dnes tato hranice jedinou, kde spolu sousedí tzv. státy prvního a třetího světa. Rozdíly životních úrovní proto generují již po desítiletí masivní počty migrantů. Rodný dům umělkyně leží poblíž cest, po nichž migranti přecházejí přes texaskou poušť do USA.

Dílo Killed by the Light reflektuje a kombinuje dvě časoprostorové roviny svázané s krajinou Střední Ameriky. Na jedné straně odkazuje k aztéckému mýtu o původu dvou významných hor Mexika: příběh hrdiny Popocatépetla a princezny Iztaccíhuatl je variantou příběhu Romea a Julie. Jejich těla byla na věčnou památku proměněna ve dvě části pohoří, tvořící rozhraní dvou světadílů a civilizací. Z druhé strany vychází instalace z autentické zkušenosti s migranty procházejícími pouští a mnoha stopami jejich přítomnosti. „Při prohlížení předmětů nalezených v poušti a odhalování skrytých ložisek odpadků ve mně začala klíčit představa těl migrantů jako součásti krajiny. Jako kdyby migrant, procházející touto krajinou a zanechávající za sebou tyto předměty, nechával za sebou uvnitř prázdných kanystrů i své sny.“ uvádí Celeste Hill.

Podoba objektu z vrstveného papíru na drátěné kostře zachycuje proces proměny lidské bytosti v krajinu jak ve fyzické, tak v symbolické rovině. Asociuje vrstevnatost, ale také křehkost krajiny i člověka. Šedé zbarvení recyklovaného papíru je blízké barevné škále pouštní krajiny a také strukturou připomíná optické vlastnosti pouště; teprve při detailním pohledu ukazuje svou strukturu. Plastové kanystry – atribut migrantů, odkazující na jejich stopy v poušti, v instalaci slouží jako podklad pro projekci autentických videí, natočených v okolí autorčina domu. Projekce propojují abstraktní sochu s konkrétním reálným kontextem, zachycují pouštní krajinu, v níž se volně pohybují ptáci, avšak lidé musejí lopotně překonávat náročný terén porostlý trnitým křovím.

Přes zacházení s mytickými a metaforickými odkazy však těžištěm díla vystaveného v Galerii hlavního města Prahy zůstává humánní rozměr problému: situace reálného migranta, oběti určitého kritického společenského stavu. Instalace Killed by the Light přenáší zdánlivě vzdálené téma situace migrujících lidí do bezprostředního dosahu naší smyslové zkušenosti. Nutí návštěvníka šlapat na části sochy, čímž zviditelňuje skutečnost, že jsme v tomto procesu aktivními účastníky. Je dokladem možnosti odvážně a autenticky přímočarého, a zároveň vysoce citlivého uchopení lidské tragédie. Bez distance a relativismu, který je pro nás Středoevropany tak typický a brání angažovanému umění se etablovat ne v podobě proklamativního gesta, ale jako přirozený akt svědomí a solidarity. Například i s těmi, kteří nám zůstávají tolik vzdálení těsně za hranicemi našich vlastních zemí.

Celeste Capine Hill (*1986, Texas, USA) je čerstvou absolventkou Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. V současnosti žije a pracuje ve Val Verde County, Texas.

Jitka Hlaváčková

 

  • 14. 7.–10. 9. 2017
  • Colloredo-Mansfeldský palác, přízemí – Start Up
  • Galerie hlavního města Prahy
  • út–ne 10.00–18.00, vstup zdarma
  • Kurátorka: Jitka Hlaváčková
  • Více o výstavě zde

 

Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková
Texty katalogu výstavy: Jiří David, Jitka Hlaváčková, Václav Janoščík
Grafické řešení: Lukáš Kijonka
Jazyková spolupráce: Kateřina Tlachová
Překlad textů: Stephan von Pohl
Jazyková spolupráce: Renata Tomanová
Instalace a produkce: Diana Brabcová
Propagace: Michaela Vrchotová
Doprovodné programy: Lucie Haškovcová
Mediální partner: ČRo Radio Wave
Kontakty pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz, fb.com/startupghmp

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.