Úno 28

Střížek z Číny 2005 / Galerie Zdeněk Sklenář – Salvátorská

STŘÍŽEK Z ČÍNY 2005

Antonín Střížek (*1959) je český malíř, kterého již v roce 2005 doprovázela pověst malíře s nezaměnitelným názorem a rukopisem. V témže roce iniciovala Galerie Zdeněk Sklenář jeho studijní pobyt na institutu umění v čínském Shenzhenu, kde po dobu několika měsíců tvořil. Stal se tak vůbec prvním českým umělcem 21. století, který započal novodobou řadu těch, kteří se do daleké Číny odvážně vypravili.

„Musím říci, že čínská krajina je neuvěřitelně malebná, hornaté okolí řeky Li, Shenzhenu a Hong Kongu mě zasáhlo. Nejsem příznivcem věty, že když něco nevidíš, jsi ochuzen. Ale v případě čínské krajiny a prožitkem s ní se cítím obohacen. Obrazy jsou i proto jiné – pracoval jsem v jiném světle, v jiné kultuře a kontrasty barev se prostředím proměnily. Vzniklo zde 10 olejomaleb a 15 obrazů tuší, z nichž osm Zdeněk Sklenář uchoval pro Českou republiku.“

Tehdy tam jsme si s Antonínem Střížkem slíbili, že obrazy, které přivezeme, společně vystavíme i v naší zemi. A pak jsme dvanáct let trpělivě čekali na chvíli, která pečlivě střežené dílo představí.

Zdeněk Sklenář 21.2.2017

 

STŘÍŽEK FROM CHINA 2005

Antonín Střížek (*1959) is a Czech painter who already in 2005 was reputed to be a painter with an unmistakable view and style.In the same year Zdeněk Sklenář Gallery initiated his study stay at the Art Institute in Shenzhen, China, where he was creating for several months.

He wrote about his stay in China: “I must say that Chinese landscape is unbelievably picturesque, I was particularly impressed by the mountainous area around the River Li, Shenzhen and Hong Kong. I’m not a fan of the saying that if you don`t see something, you are deprived. But in the case of Chinese landscape and my experience with it – I feel enriched. It is also for that reason that the paintings are different – I worked in a different light, in a different culture and the colour contrasts changed in the environment. There originated 10 oil paintings and 15 ink paintings, of which eight were kept by Zdeněk Sklenář for the Czech Republic.”

„Back then we promised to ourselves with Antonín Střížek that the paintings we bring we will jointly exhibit in our country, too. And then we patiently waited for twelve years for the moment to present this closely guarded work of art.“

Zdeněk Sklenář, 21. 2. 2017

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.