There Is Only You – UMPRUM

There Is Only You je výstava studentů a absolventů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), kteří pod vedením MgA. Pavla Ivančice ve spolupráci s Českým centrem Londýn představí svou tvorbu na mezinárodní přehlídce mladých módních talentů International Fashion Showcase 2017 (IFS). Výstava se uskuteční ve dnech 17. – 21.2. 2017 v prostorách Somerset House jako doprovodná akce London Fashion Week.
Na IFS již počtvrté!

Čeští designéři se představí na International Fashion Showcase již počtvrté, a to díky aktivnímu úsilí Českého centra v Londýně, jež se pod vedením ředitelky Terezy Porybné dlouhodobě věnuje propagaci české módy v zahraničí. ,,Módu v našem programu vnímáme spíše jako umění než byznys. Snažíme se ukázat její přesahy do jiných oborů, jak dokáže kreativně reagovat na současný svět a zároveň udržovat kvalitu tradičních řemesel. Pro mne osobně je spolupráce s mladými designéry vždy velkou inspirací, kterou se snažím využít v dalších projektech a občas se objeví i v mém šatníku,“ říká Tereza Porybná. V minulém roce slavila česká expozice studentů a absolventů UMPRUM na IFS nebývalý úspěch v podobě hlavní ceny poroty za instalaci Last Fata Morgana. V předchozích letech se díky spolupráci Českého centra a Czech Fashion Council v Londýně představili například Pavel Berky, Jakub Polanka, Petra Ptáčková, Janja Prokić, Hana Frišonsová a další.
Globální/Lokální

Hlavním tématem IFS rok 2017 je fenomén globální vs. lokální.  ,,Každý z pěti designérů svou tvorbou definuje své osobní teritorium nacházející se prostoru, pro který nemusí platit běžná pravidla. Designéři, poháněni osobní aktivitou, sebeuvědoměním a zodpovědností, vytvářejí svůj vlastní kaleidoskop složený z různých úhlů pohledu. Smysl nespočívá v hledání, ale vytváření sebe sama,“ specifikuje svůj kurátorský koncept Pavel Ivančic – přední český návrhář a absolvent prestižní londýnské designerské školy Central Saint Martins, který zároveň vede ateliér módní tvorby na UMPRUM a působí jako Head of Design ve společnosti Pietro Filipi.

 

IFS má tradičně velmi dobrý ohlas jak u profesionálů z módní branže tak médií i laické veřejnosti. Je organizována British Fashion Council ve spolupráci s British Council a každoročně se jí zúčastní kolem 20 zemí z celého světa.
5 mladých talentů z UMPRUM

Českou expozici budou na International Fashion showcase opět reprezentovat studenti a absolventi Ateliéru módní tvorby a Ateliéru designu oděvu a obuvi, jmenovitě Michaela Čapková, Filip Hieke, Tereza Rosálie Kladošová, Tereza Ledvinová a Kateřina Plamitzerová. V kolekcích pro rok 2017 se prolíná téma letošního ročníku IFS s osobními pocity a názory, které se svou tvorbou snaží vyjádřit. Hranice mezi spirituálním a materiálním, vztah oděvu a jeho nositele, propojení předmětů denní potřeby s oblečením, ženskost ve vztahu k mytologii a japonským anime filmům, oděv jako prostor vyvolávající vzpomínky…  Žádný z designérů přitom není na mezinárodním poli módy nováčkem. Absolvovali stáže u zvučných jmen světového módního designu, jako jsou Steven Tai či Anne Sofie Mandsen a své kolekce rovněž představili na Mercedes-Benz Prague Fashion, Mercedes-Benz Madrid Fashion či Fashion Week Peking a dalších akcích světového formátu.
There Is Only You

Autorem instalace je jako v předchozím roce Aleš Kachlík, student Ateliéru produktového designu na UMPRUM, vedeného studiem Olgoj Chorchoj. Jednotlivé modely designérů zasadil mezi dvě velká zrcadla, vytvářející iluzorní prostor, skrze který budou vyprávět svůj unikátní příběh.

 

Patronkou výstavy se stala mladá charismatická herečka Jenovéfa Boková, která se o českou módu aktivně zajímá a mladé tvůrce velmi podporuje.  ,,Bylo mi velkou ctí si jejich modely nejen vyzkoušet, ale s některými z designérů se i osobně setkat a společně si popovídat o jejich tvorbě. Tito mladí designéři jedou kromě svých děl prezentovat i nás – naši zemi – a dělat nám tedy dobré jméno ve světě. Už jen proto stojí česká výstava za naši pozornost. Přeji jim, aby si tuto příležitost maximálně užili. Je krásný pocit setkat se s lidmi z různých koutů světa, kteří pracují ve stejném oboru a navzájem se touto cestou inspirují,” komentuje českou účast na IFS Jenovéfa Boková.

 

Odborný dohled zajistí architekt a designér Jiří Pelcl, společně s designérkou Liběnou Rochovou, držitelkou ceny Czech Grand Design 2016, a Annou Orsini, uměleckou ředitelkou London Fashion Week. Součástí výstavy bude i katalog s fotografiemi od české fotografky Karin Zadrick, která společně s Jenovéfou Bokovou připravila soubor několika fotografií s názvem UMPRUM ROCK’S!

 

Kromě výstavy proběhne rukodělný workshop pro britskou veřejnost a Alice Klouzková, designérka a absolventka pražské UMPRUM, představí svou knihu s názvem Dědictví, tradice, inovace.

 

V rámci doprovodných akcí se též uskuteční panelová diskuse na téma zapomínání/ uchovávání tradičních řemeslných technik a identity české módy, fashion performance českých tvůrců tvořících v Praze a v Londýně a workshop pro veřejnost zaměřený na uchopení tradičních řemeslných postupů skrze nové technologie vedený Alicí Klouzkovou.

 

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu, zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí z 22 měst na třech kontinentech. Od srpna roku 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

 

  • 17. – 21. 2. 2017
  • prostory Somerset House jako doprovodná akce London Fashion Week
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.