Tisková konference výstavy: Artur Magrot, Martin Chlanda, Jakub Rajnoch: PROCESUÁLNÍ INSTALACE – GHMP

Galerie hlavního města Prahy Vás zve na tiskovou konferenci k výstavě ve veřejném prostoru Malostranského náměstí Artur Magrot, Martin Chlanda, Jakub Rajnoch: PROCESUÁLNÍ INSTALACE, která se uskuteční v pondělí 30. 1. 2017 ve 13.00 hodin v Galerii AMU, Hartigovský palác (vchod z průchodu do ul. Tržiště), Malostranské náměstí 12, Praha 1.

 

Tiskové konference se zúčastní ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková, rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk, zástupce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vystavující umělci, vedoucí Ateliéru intermediální tvorby II na AVU Dušan Zahoranský a Pavla Sceranková a kurátorka projektu Jitka Hlaváčková.

 

Artur Magrot, Martin Chlanda, Jakub Rajnoch

Procesuální instalace

Malostranské náměstí, 30. 1. – 26. 2. 2017

 


​Vizualizace díla

Procesuální instalace je ve své výchozí fázi tvořena téměř čtyři metry vysokým ledovým kvádrem a nádrží o průměru šest metrů. V závislosti na okolní teplotě sloup taje a postupně naplňuje plochu nádrže. Dílo studentů Ateliéru intermediální tvorby AVU je příspěvkem k aktuální diskusi o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém „klimatu“ Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem. Reaguje na historickou situaci Malostranského náměstí, kde se v průběhu staletí protnulo množství různých idejí, kde se společnost proměňovala stejně jako způsoby užívání tohoto veřejného prostranství.

Co pro nás dnes znamená a co nám dnes nabízí tento veřejný prostor? Které ze zmíněných odkazů jsou i dnes aktuální? A jak s nimi nakládat? Zachovávat je a obnovovat, aktualizovat nebo hledat nové obsahy a formy? Jak reflektovat sociální, urbanistické i historické vztahy určitého místa, a jak vycházet vstříc potřebám a zájmům různých skupin uživatelů specifického prostoru?

 

Dílo realizuje Galerie hlavního města Prahy a Akademie výtvarného umění v Praze ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy, za podpory hlavního města Prahy.

 

Prosím Vás o potvrzení účasti na tiskové konferenci do pondělí 30. 1. do 10 hodin.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.