TRIKADELIA aneb tři strany jedné mince: Galerie NoD

Jakub Geltner, Jan Gemrot, Jaroslava Kadlecová, David Možný, Jan Šrámek a Veronika Vlková, Pavel Švec

 

Civilizace si za staletí vybudovala uměle vytvořený svět, který žije svým vlastním životem a samospádem paralelně s přírodními cykly. Jak je to v případě lidské společnosti, která je označována termínem kultura a jak je to s vnímáním světa z pohledu jedince? Autoři ve svém díle nejenže realitu popisují, karikují, parodují či jinak modelují, ale také se snaží s ní splynout. Nachází jiné dimenze, skrytá místa i principy, systémy a řády.

Kolik neobjeveného se, i přes desítky let zkoumání lidského vědomí, skrývá pod povrchem běžně vnímané skutečnosti?

 

  • 12. 1. 2017 – 10. 2. 2017
  • Vernisáž 11. 1. 2017 v 19:00
  • Kurátorka: Veronika Zajačiková; Architekt výstavy: Miloš Marek
  • Více o výstavě zde
  • Gelerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.