Čvc 31

Trnka a Klára + jeden malý medvídek / Studio Prám

TRNKA A KLÁRA + JEDEN MALÝ MEDVÍDEK

 

Výstava dvou spolužáků z UMPRUM, ateliéru Textilní tvorby, Kláry Spiškové a Ondřeje Trnky, protkaná různými kresebnými postupy, grafikami, malbami – záznamy, gesty, jejich otisků či vyzařování v souhře vzájemných reflexí a různých platforem materiálů.

Ondřej se dlouhodobě zabývá automatickou intuitivní kresbou a tvorbou existenciálně profilovaných prostorových objektů kombinujících textilní materiály, beton a silikon. Betonové objekty jsou pomyslnými pomníky lidem trpícím syndromem vyhoření. Intuitivní kresebný princip dále Ondřej rozvíjí strukturálně na kovových deskách nebo na jiných materiálech, přitažlivých a nosných pro jeho výtvarný “záznam”.

Vystavená díla, svojí kresebnou typologií navazují na dobu Ondřejova dospívání, kdy napodoboval podpisy známých osobností, následně je prodával a tím si vydělal na svůj první vůz Škoda Favorit. Nejvíce vydělával na podpisech skupin Lunetic a VIP, také hokejistů, kteří vyhráli Olympijské hry v japonském Naganu. Tato podpisová grafomanie se promítá do intuitivně až automaticky kreslených děl mající charakter dětských křídových kreseb na chodníku. Na papíru se objevují zkratky podpisů paní učitelky Šebestové ze základní školy a učitele hry na klavír, Hradeckého. Ambasador, jeden malý medvídek, a jeho nekonečné „brum“ přinese do expozice závan Japonska.

Klára ve své tvorbě vychází z volné kresby, malby a grafiky, kterými pojímá různé materiály, zejména papír a textil. Používá techniky tisku, barvení, ruční či strojové tkaní, leckdy se záměrem propojit volné a užité umění. Těmito cestami vzniklo také studio Geometr, založené spolu s textilní designérkou Lindou Kaplanovou.

 

  • vernisáž: 2. 8. 2018 od 19:00
  • výstava: 3. 8. – 17. 8. 2018
  • Studio Prám, Čerpadlová 536/4, Praha 9
  • Více o výstavě zde

 

TRNKA AND KLÁRA + ONE LITTLE TEDDY BEAR

The exhibition of two classmates from UMPRUM from Studio of Textile Design, Klára Spíšková and Ondřej Trnka, is interwoven by various drawing approaches, graphics, paintings – records, gestures, their imprints or radiation all in harmony with mutual response and different material platforms.

Ondřej has been engaged for a long time in automatic intuitive drawing and in creating existentially profiled spatial objects combining textile materials, concrete and silicone. Concrete objects are imaginary monuments to people suffering from burnout syndrome. Ondřej structurally continue to develop his intuitive drawing principles on metal plates or on some other materials, attractive and supportive for his art „record“.

The exhibited artworks, with their drawing typology, follow the time of Ondřej`s adolescence when he was imitating the signatures of celebrities and then selling them to earn money for his first car – Škoda Favorit. He earned most of the money on signatures of pop music bands like Lunetic or VIP, and the ice-hockey players which won the Olympic games at Japanese Nagano. This signature graphomania is reflected in intuitive and automatically drawn artworks which has a character of kids chalk pavement drawings. The signatures of Mrs. Šebestová – the elementary school teacher, and piano teacher Mr. Hradecký appears on the paper. The ambassador – the little Teddy bear – and his never ending „brum“ brings a bit of Japan to the exposition.

Klára`s artwork is based on drawing, painting and graphics, she uses various materials, mainly paper and textile. She develops printing techniques, colouring, handmade or machine weaving, sometimes with the intention to connect the fine and applied arts. These basic paths are followed as well in Geometr studio which Klára established together with a textile designer Linda Kaplanová.

 

 

  • opening: 2. 8. 2018 od 19:00
  • exhibition: 3. 8. – 17. 8. 2018
  • Studio Prám, Čerpadlová 536/4, Praha 9
  • Further information
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.