Zář 01

Tubbies výstava studentů Ateliéru produktového designu UMPRUM na Design September v Bruselu – UMPRUM

Vybraní studenti Ateliéru produktového designu UMPRUM se představí na bruselském Design September výstavou Tubbies. Ukáží zde nové možnosti a pohledy na práci s ohýbanými trubkami v interiérovém designu.
Design September probíhá v Bruselu každoročně po celý měsíc září. Jedná se o největší festival designu v Belgii a v roce 2017 proběhne již 12. ročník. Ateliér produktového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze není na této akci žádným nováčkem. Ve spolupráci s Pražským domem se v Bruselu představí již pošesté. Letošním tématem festivalu je design v souvislosti se vznikem startupu — nové značky. Toto se týká i projektu studentů UMPRUM. Kolekce pro výstavu Tubbies vznikala ve spolupráci se značkou MEYTO společnosti Tvarmetal v průběhu letního semestru 2016/2017. Společnost vyrábí ohýbané trubky pro automobilový průmysl a nový sub-brand posouvá produkci zcela novým směrem. „Zadáním bylo vytvořit nosnou filozofii pro vznik nové značky a těžištěm výroby potom měly být bytové doplňky a nábytek“, přibližuje projekt jeden z vedoucích ateliéru prof. Michal Froněk.

Na bruselské přehlídce budou představeny práce pěti vybraných studentů. Aleš Kachlík se prezentuje židlí BOHÉM, která vychází ze staré školní klasiky, ale je určena především pro posezení v restauracích a domácnostech. Čistou linií a velkým důrazem na funkčnost se vyznačuje štendr na oblečení HANK Ludmily Esterkové. Kromě nábytku se studenti zabývali i interiérovými doplňky. Terézia Rapčanová, autorka zrcadel ROUND, pracuje s masívním vzhledem železa a křehkostí skla. Lustr ABONEU Tomáše Rachunka balancuje na hraně s minimalismem a industriální estetikou, které vytváří silné napětí mezi sklem a kovem. Terezie Lexová využívá ve svých světlech PERFORA, jak napovídá sám název, perforaci ohýbaného plechu.

„Díky tomuto kreativnímu procesu studenti využili spojení nevšední technologie a designu. Nacházeli zajímavou vizualitu v tvarosloví modernistické či brutalistní architektury, která se v poslední době stala silným inspiračním zdrojem nastupující generace. Nábytek do továren či škol 70. let 20. století v socialistickém sektoru najednou ožívá v nových souvislostech a posunuté estetice“ dodává k nově představené kolekci druhý z vedoucích ateliéru prof. Jan Němeček.

Kurátoři výstavy: Michal Froněk and Jan Němeček (co-directors of the Product Design Studio), Aleš Kachlík
Vystavující: Ludmila Esterková, Aleš Kachlík, Terezie Lexová, Tomáš Rachunek, Terézia Rapčanová
Architektonické zpracování výstavy: Jakub Jarcovják
Fotografie: Johana Němečková
Grafický design: Marvil
Výrobce: Meyto

Výstava je realizována za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Pražského domu v Bruselu a ve spolupráci s firmou Tvarmetal.

 

  • 7. 9. – 30. 9. 2017
  • Tubbies, výstava studentů Ateliéru produktového designu UMPRUM na Design September v Bruselu
  • Pražský dům, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie
  • kontakt: Mgr. Kamila Stehlíková – tel: 251 098 201 / mobil: 739 304 060 / e-mail: stehlikova@vsup.cz
  • UMPRUM

 

O Ateliéru produktového designu

Ateliér produktového designu je od roku 1999 veden bývalými absolventy UMPRUM prof. Michalem Froňkem a prof. panem Němečkem ze studia Olgoj Chorchoj. Princip studia v tomto ateliéru je založen na týmové spolupráci a úkoly jsou řešeny formou dialogu při zachování svrchovanosti jednotlivých autorských individualit. V rámci možností je studijní proces spojen s praxí, tedy s výrobci. Konkurenceschopnost budoucích tvůrců závisí na spojení talentu, tvořivosti, inteligence, pracovitosti, znalostech, orientaci v mezinárodním dění a citlivosti k vlastním tvůrčím kořenům. Ateliérem mimo jiné prošli: Jan Čtvrtník, Jan Čapek, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Filip Streit, Jan Tuček, Dominika Applová, Veronika Loušová, Lucie Koldová, Anna Hanzalová-Kozová, Petr Mikošek, Adam Tureček, Daniel González, …

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

O Design September v Bruselu a roli Pražského domu

Festival Brussels Design September je největší přehlídkou designu v Belgii. Město Brusel každoročně hostí po dobu jednoho měsíce desítky kulturních a komerčních akcí, které nabízejí setkání odborné i širší veřejnosti s belgickými a mezinárodními designéry. Letošní ročník je 12. v pořadí, jeho cílem je prezentovat nejnovějšími trendy v belgickém a mezinárodním designu s důrazem na multidisciplinární styl různých vlivů, řemesel a profesí.

Design v nejrůznějších formách zaujímá stále důležitější místo i v každodenním životě města Bruselu: městský mobiliář, instalace, osvětlení, inovace návrhářů v městské krajině. Festival přispívá pozitivním způsobem k prestiži města a jeho hospodářské a turistické činnosti.

Zastoupení hlavního města Prahy při Evropské unii bylo otevřeno v roce 2002. Jeho klíčovým posláním je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantních organizací. Důležitými oblastmi činnosti Pražského domu jsou evropské fondy a agenda Výboru regionů, stejně jako pořádání kulturních aktivit, které významným způsobem přispívají k získávání a upevňování důležitých vazeb směrem do institucí EU a slouží k prezentaci hlavního města Prahy.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.