Tvorba Ladislava Fukse a jeho modus vivendi s normalizační mocí – ŽMP

Druhá ze série tří přednášek literárního historika Erika Gilka (Univerzita Palackého v Olomouci) se zaměří na prozaické dílo Ladislava Fukse, které je neodmyslitelně spjato s uměleckou reflexí šoa, přestože jeho texty od začátku normalizace toto téma provždy opustily. Přednáška nastíní důvody, které vedly autora nežidovského původu k zobrazení zla páchaného na židovských obětech za druhé světové války. Zároveň se pokusí načrtnout Fuksovu vnitřní charakteristiku, která se do jeho děl promítá a jež úzce souvisí s jeho dvojakým poměrem ke komunistickému establishmentu.

 

  • 15. 11. 2017 od 18:00
  • Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
  • Vstup volný
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.