Úno 17

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Bohatá historie Uměleckoprůmyslového muzea začala již roku 1885. V průběhu více než 130 let se rozšířila své sbírky o řadu nových expozic a významných artefaktů.

Hlavním předmětem činnosti  Uměleckoprůmyslového muzea je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

 

  • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ulice 17. listopadu 2, Praha 1
  • www.upm.cz

 

Pobočky:

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.