Umění pro Prahu / Praha pro umění – 07 – Zapomník – GHMP

Cyklus veřejných debat Galerie hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru 

 

Co pro nás dnes znamená a co nám dnes nabízí veřejný prostor? Jaké ideje jsou dnes aktuální, kdo a jakým způsobem na něm participuje? Jak konkrétně a s jakými riziky do něj lze vstupovat?

 

Umění pro Prahu / Praha pro umění 

Jak dnes zacházet s pomníky, jejichž idea ztratila aktuálnost? Je možno nechat pomník či veřejné dílo prostě dožít (např. zarůst), nebo ho aktualizovat novým uměleckým vkladem či využitím? A lze aktualizovat „zapomenutá“ umělecká díla, jejichž obsah zastaral a nikomu už nic neříká? Je pro veřejného správce (např. městský úřad) přípustné podílet se na vzniku děl dočasných – z méně trvanlivých materiálů – s vědomím, že dříve či později zaniknou? Je možné definovat status díla, jež se nachází na pomezí mezi trvalou realizací a dočasným dílem? Jak bychom dnes měli hodnotit umělecké kvality komunistického a normalizačního umění? Odstranit, nahradit, nebo zachovat jako doklad doby? Je dnešní angažované umění ideologické? Zajímají umělce a společnost normalizací zprofanovaná témata (mír, láska, mateřství, dětství či věda) i dnes?

  • termín 25. 1. 2017, 18:00
  • Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál
  • vstupné: zdarma
  • diskutující:  Milena Bartlová, Petr Agha, Jakub Bachtík
  • moderuje: Petr Dub – předseda spolku Skutek
  • Více informací zde

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.