Umění pro Prahu / Praha pro umění – 09 – Láska, žárlivost, odpor, nezájem? – GHMP

Cyklus veřejných debat Galerie hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru / Láska, žárlivost, odpor, nezájem? – Vztah umění a architektury dnes

 

Současná architektura a současné výtvarné umění se příliš nepropojují. Zatímco v dobách normalizační podpory umění byla spolupráce umělce a architekta téměř povinná, dnes architekti, v souladu s pragmatickými investory, uměleckou složku zpravidla vypouštějí úplně. Také během studií se mladí architekti setkávají s uměním jen výjimečně.

Jaké formy spolupráce nabízí výtvarnému umění současná architektura? Mohou umělci architektům nabídnout více než jen dekoraci již hotové stavby? Z čeho pramení nedůvěra architektů vůči současnému umění? A potřebují umělci své architekty?

 

Umění pro Prahu / Praha pro umění 

Jak dnes zacházet s pomníky, jejichž idea ztratila aktuálnost? Je možno nechat pomník či veřejné dílo prostě dožít (např. zarůst), nebo ho aktualizovat novým uměleckým vkladem či využitím? A lze aktualizovat „zapomenutá“ umělecká díla, jejichž obsah zastaral a nikomu už nic neříká? Je pro veřejného správce (např. městský úřad) přípustné podílet se na vzniku děl dočasných – z méně trvanlivých materiálů – s vědomím, že dříve či později zaniknou? Je možné definovat status díla, jež se nachází na pomezí mezi trvalou realizací a dočasným dílem? Jak bychom dnes měli hodnotit umělecké kvality komunistického a normalizačního umění? Odstranit, nahradit, nebo zachovat jako doklad doby? Je dnešní angažované umění ideologické? Zajímají umělce a společnost normalizací zprofanovaná témata (mír, láska, mateřství, dětství či věda) i dnes?

 

  • 16. 3. 2017, 18:00
  • Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál
  • vstupné: zdarma
  • diskutující: Osamu Okamura, Roman Brychta,Rudolf Samohejl, Ivana Šrámková
  • moderuje : Petr Dub, předseda spolku Skutek
  • více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.