Umění včera a dnes – Slovenská sezóna – UMPRUM

Veřejné přednášky Katedry teorie a dějin umění UMPRUM – připravila a uvádí: prof. Milena Bartlová

Program:

úterý 14. 11. od 18 hodin

Architekt Vladimír Dedeček, interpretace jeho díla

přednáší: Doc. Dr. Monika Mitášová (Katedra teorie a dějin umění Filosofické fakulty Trnavské univerzity)

Přednáška představí dílo architekta Vladimíra Dedečka (1929, Martin) prostřednictvím dvou knih, které o něm nedávno vydala Slovenská národná galéria v Bratislavě. Pokusí se odpovědět na tři otázky: Jaké místo má dílo architekta Dedečka v moderní architektuře bývalého Československa a jeho nastupujících krajin? Jak píšeme monografie architektů-modernistů? Jakou diskuzi ne/vedeme o architektuře tohoto období?

úterý 21. 11. od 18 hodin

Přítomnost minulosti: Identita / minulost / monumenty

přednáší: Dr. Olja Triaška Stefanovič (Katedra fotografie Vysoké školy výtvarných umění, Bratislava)

Přednáška „Prítomnosť minulosti“ je soustředěná na termín prítomnosť minulosti, jeho znamení, stejně jako na otázku památníků s jejich vztahu k paměti (naší osobní, generační či kolektivní). Přednáška analyzuje, přes vlastní zkušenost, histórii a emoce, trauma současné společnosti a její tendenci zapomínání minulosti v přítomnosti. Uvedené téma se analyzuje uvádením konkrétních příkladů zapomenutých pomníků a památníků z období po roce 1950 na území bývalé Jugoslávie.

úterý 28. 11. od 18 hodin

Slovenské múzeum dizajnu a sbírka módy z období socialistického Československa

přednáší: Zuzana Šidlíková (Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava)

Jak vzniklo před pár lety v Bratislavě muzeum designu a jak s tím souvisí sbírka módy a textilu? Prezentace přiblíží výzkum módy v lechech 1945 – 1989 na Slovensku a nástrahy okolo příprav výstavy Nech šije!, která byla věnovaná tomuto období a konala se do srpna 2017 v Slovenskej národnej galérii.

úterý 5. 12. od 18 hodin

Příklad Filko. Kontexty tvorby slovenského neovantgardisty Stana Filka.

přednáší: Dr. Lucia Gregorová Stach (Slovenská národná galéria, Bratislava)

Stano Filko patří k neoavantgardní generaci 60. let, která se razantně připojila k mezinárodním tendencím. Ve Filkově komplexní ale kontroverzní umělecké osobnosti se střetly mnohé charakteristické (a protikladné) črty autentického středoevropského „nečistého“ konceptualismu, ale také expresionismu. Filkův obsesivní způsob tvorby našel syntetickou podobu v závěrečné části jeho díla po roce 1990, kdy „post-konceptuálně“ překódoval celé svoje oeuvre podle individuální kosmologie svého holistického psychofilozofického Systému SF. Zpracování a prezentace jeho tvorby je proto stále tématem diskuzí o metodologii a kurátorských přístupech.

 

  • termíny přednášek: 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2017 od 18:00
  • UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro
  • Více informací zde

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.