Úspěchy studentů Katedry architektury v Přehlídce diplomových prací ČKA – UMPRUM

Viktória Mravčáková, Elena Fialková a Jan Skoček, čerství absolventi ateliérů architektury UMPRUM se umístili v soutěži Přehlídka diplomových prací ČKA.
V úterý 24. října Česká komora architektů slavnostně vyhlásila výsledky 18. ročníku Přehlídky diplomových prací. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 67 diplomantů. Posláním přehlídky je porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách. „Celorepublikové srovnání, či spíše přehled o úrovni čerstvých absolventů může přinést důležitou zpětnou vazbu nejen pedagogům a studentům jednotlivých škol, ale i celé architektonické obci,“ říká Barbora Špičáková.

Jedno ze dvou udělených čestných uznání si odnesl Jan Skoček, student Ateliéru architektury II Ivana Kroupy a Jany Moravcové, za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce.
Diplomová práce zkoumá území, které se rozprostírá za hranou historického jádra Olomouce – území “Mezi městem a stadiony”. Tuto lokalitu chápe jako součást přerušovaného prstence vnitřních periferií města, které vnímá jako místa promarněných příležitostí. Projekt prověřuje území na dvou úrovních, ve dvou různých měřítkách – z pohledu města a z pohledu domu. Pohled domu reprezentuje studie rekonstrukce kontroverzní stavby zimního stadionu, který je jednou z dominant celé lokality.
Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.
Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I Jana Šépky za projekt Medzi sídliskom a mestom.
“Každé historické období přetváří město na základě vlastních ideologií. Utopické představy ideálního urbanismu se přepisují do existujících struktur a vytvářejí nové typy urbanistických vztahů. V kontextu středoevropského města už není možné vytvářet oddělené městské enklávy, ale je nutné zaměřit se na rozhraní jako na charakteristický prostor na zkoumání našich současných potřeb. Práce se soustředí na případovou studii sídliště Lomená v Košicích a hledá latentně přítomné urbanistické a sociální vazby, které na základě urbanistické kolize vznikly. V tom navazuje na dialektické město – posilňuje je anebo přetváří a přínosem vlastní vrstvy. V takovýchto místech nemůže být urbanismus stopou v mapě, ale musí definovat architektonické kvality založené na existující situaci. Typologie bydlení v anomálních situacích hybridizují a stávají se kompromisem mezi kolektivním panelákem a rodinným domem.”
Absolventka UMPRUM ve své práci podle poroty skvěle zpracovala podměty na téma zahušťování sídliště na okraji centra Košic, které je stále aktuálnějším společenským tématem.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z Ateliéru Architektury IV. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí městysu ve městě.
“Ambíciou projektu je nájsť nezávislé riešenie na politickej situácii, ktoré by bolo novou definícia Areálu Pražského hradu v 21. storočí a integrovalo ho na princípe mestišťa v meste.”
Porota ocenila aktuálnost tématu práce vedené Romanem Brychtou.

Kompletní výsledky soutěže:

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získala absolventka FA ČVUT v Praze Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Pod vedením Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka hledala řešení, jak oživit toto kolosální sportoviště. Porotu zaujala jednoznačně citlivostí přístupu k přestavbě cenné architektonické památky na bydlení s potřebnou občanskou vybaveností, bez větších zásahů nebo bourání – ponechává figuru stadionu v jeho původní podobě, ctí jeho konstrukci i materiál. Vysoká je nejen kvalita projektu, ale i perfektní zpracování jeho prezentace.

→ Vítězný projekt získává finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a fotoaparát od společnosti Olympus.

Druhou cenou jsou letos oceněni hned tři diplomanti. Porota se ji totiž rozhodla udělit jako sloučenou pro nové typologické téma porodního domu. Projekt Porodního domu Letná
(resp. U Ledňáčka) na složité parcele zpracovali pod vedením Michala Kuzemenského pozoruhodným způsobem Barbora Kopřivová, Prokop Matěj a Vojtěch Ružbatský
z FA ČVUT v Praze. Výsledkem jejich práce jsou podle poroty tři originální a krásné domy.

→ Oceněné projekty získávají finanční odměnu ve výši 15 000 Kč (5 000 Kč každý).

Třetí pozice putovala k absolventovi Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Miroslavu Pazderovi za projekt Panna Marie Sněžná. Pod vedením Emila Přikryla navrhl dostavbu tohoto kostela jako městské haly. Porota konstatovala, že při možné realizaci by projekt jistě vzbudil nejen bouřlivou diskuzi nad dostavbami historických staveb, ale i řadu kontroverzí. Předložený návrh je ale nepochybně přesvědčivý a vypovídá o sebevědomí autora.

→ Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Porota udělila také dvě čestná uznání. První z nich získal Miroslav Hlava z FA ČVUT v Praze
za projekt Danjiang Bridge vedený Milošem Floriánem. Porota ocenila lehkost návrhu
a výtvarného pojetí ocelové konstrukce mostu, který se stává výtvarným dílem. Druhé čestné uznání si odnesl Jan Skoček, student Ivana Kroupy a Jany Moravcové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce. Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Viktória Mravčáková za projekt Medzi sídliskom a mestom. Absolventka UMPRUM z ateliéru Jana Šépky ve své práci podle poroty skvěle zpracovala podměty na téma zahušťování sídliště na okraji centra Košic, které je stále aktuálnějším společenským tématem.

→ Oceněný projekt získává licenci na použití softwaru ArchiCAD.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z UMPRUM. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí města. Porota ocenila aktuálnost tématu práce vedené Romanem Brychtou.

→ Oceněný projekt získává týdenní stáž v jednom z evropských Českých center.

Odborná porota se hodně zaměřila na témata prací. „Zadání se ukázala být často opravdu dobrá,“ ohodnotila úroveň předsedkyně poroty Barbora Špičáková. „Často jsou řešena v širším kontextu a vycházejí z reálných problémů, to je určitě dobrou zprávou. Obecně porota vyzdvihuje zadávání různých nových typologií jako porodní dům či revitalizace sportovišť, zadávání urbanistických prací s důrazem na veřejný prostor a aktuální potřeby měst, či s důrazem na práci se stávajícím zastavěným územím,“ dodala. „Porota ocenila i několik ryze konceptuálních projektů či témata prací reflektujících aktuálně společensko-politickou problematiku,“ uvedla Špičáková. S kolegy porotci si cenila také architektonické kvality odevzdaných prací, zejména těch, které postoupily do vyšších kol hodnocení: „Často jde ruku v ruce s vysokými požadavky vedoucích ateliérů, důrazem na přípravu, dobré rešerše, metodiku a úroveň zpracovaní.“ U projektů, které se dostaly do nejužšího finále viděli porotci pestrost: „Jsme rádi, že výběr finalistů předkládá pestrou skladbu projektů. Ceníme si nejen jejich architektonických kvalit, ale i jejich výtvarné poetiky, komplexního zpracování, zajímavé typologie či společenské odpovědnosti.“

 

Více informací zde

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.