Bře 30

Václav Cigler & Michal Motyčka, Dialog – DSC Gallery

 

Z výstavy, kterou přichystala pražská DSC Gallery bude přecházet zrak. Jedinečný výtvarník a sklářský vizionář Václav Cigler ve spolupráci s architektem Michalem Motyčkou připravili novou expozici svých jedinečných objektů. Nazvali ji Dialog a díky vizuálním a světelným prostředkům pozměňují prostorové vnímání diváka.

 

Přijměte pozvání na výstavu Václav Cigler & Michal Motyčka, Dialog

  • Vernisáž: 15. 3. 2017 od 18 hod.; Dlouhá 5, Praha 1
  • Trvání výstavy: 16. 3. – 21. 4. 2017
  • Kurátor: Jana Šindelová
  • Více o výstavě zde

 

„Uprostřed vstupního prostoru galerie v místě, kde je otvor mezi patry, je vložen objekt ve tvaru otevřené otočené pyramidy, který propojuje oba prostory. Dá se do něj nahlížet –  jak seshora – kde je vhled umocněn odebráním skleněného zábradlí, tak ze suterénního prostoru, kde je možné dovnitř zespoda vstoupit,“ popisuje jeden z mnoha vjemů, které na návštěvníka čekají kurátorka výstavy Jana Šindelová. Cílem Ciglera a Motyčky je totiž skutečný dialog mezi uměleckým dílem a jeho divákem. Návštěvníci mají možnost do unikátních artefaktů vstupoval a zakoušet je na vlastní kůži.

 

Podobné je to s velkou Odraznou plochou, která levituje v horním prostoru galerie přímo nad hlavou diváka, aniž by bylo zřejmé, jak je to vůbec fyzicky možné. Stejný případ je i Vertikála v zadní části galerie, která se nedotýká světla ani stropu a zaujme svou křehkostí a nepostihnutelností. „Vertikála je totiž vytvořena z optického skla – materiálu, který do sebe absorbuje světlo, a tím zpochybňuje hmotu,“ vysvětluje Šindelová.

 

Vizuální prostředky jako perspektiva, nasvícení, intenzita, gradace, zrcadlení či světlo byly klíčovými nástroji, se kterými Václav Cigler s Michalem Motyčkou pracovali ve snaze zachytit proměny prostředí. Výstava Dialog je aktuálním výsledkem jejich vzájemné spolupráce, která začala v roce 1999. Díky vzájemnému uměleckému porozumění za sebou mají řadu vydařených projektů v galeriích, soukromých sbírkách i na veřejném prostoru u nás i ve světě. „Je nám ctí, že se Václav Cigler a Michal Motyčka k nám do DSC Gallery vracejí po pěti letech od skvělé výstavy Hledání řádu s expozicí, která ukazuje další posun v jejich tvorbě. Objekty, které připravili, jsou unikátní, podnětné a inspirativní pro běžné návštěvníky i soukromé sběratele současného umění,“ říká o výstavě Dialog sales director galerie, Edmund Čučka.

 

Václav Cigler (1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku 60. let dvacátého století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, sklem, se světlem a vodou.

 

Michal Motyčka (1974) je architekt a umělec, absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of Design v Providence v USA.

 

Kurátorský text

Před čtyřmi lety Václav Cigler společně s Michalem Motyčkou v DSC Gallery formulovali světelnou architektonickou kresbou v prostoru instalaci nazvanou Hledání řádu, kterou charakterizoval propojený prostor: nahoře, dole, uvnitř a vně. Současná instalace je opět pojata jako událost směřování objektu k objektu, jež je spoluutvářena přítomností diváka.

Na principu dialogu zde expanduje několik prostorových řešení vybízejících návštěvníka, aby na ně svým pohybem reagoval. Uprostřed vstupního prostoru v místě, kde je otvor mezi patry, je vložen objekt ve tvaru otevřené pyramidy prostupující oba prostory. Dá se do něj nahlížet jak seshora, kde je vhled umocněn zrcadlovou rozšiřující se formou tělesa, tak ze suterénního prostoru, kde se naopak prostor zužuje a je možné dovnitř zespoda vstoupit.  Slovy Miroslava Petříčka: „Myslet obraz – ciglerovsky  – znamená vést dialog s dílem na všech rovinách (od smyslové zkušenosti až k chápání implicitních symbolických významů), přičemž tento dialog je nezřídka navozen tím, že divák se fyzicky pohybuje uvnitř artefaktu, v jeho „prostoru“ a takto jej přímo zakouší“. V horním prostoru nad divákem levituje nakloněná Odrazná plocha. Boční stěnu pojednává objekt vytvořený z nerezu, skla a světla nazvaný Dotyk. Ve středním průchozím prostoru galerie jsou zavěšeny otáčející se jemně pokovené tabule evokující jak obraz diváka, tak prostředí. V zadním prostoru v otvoru mezi patry je zavěšena skleněná Vertikála, která vizuálně propojuje prostor jako pointa toho, co se odehrává „nad“ a „pod“ horizontem. Dále navazuje místnost, která je celá protnuta světelnými diagonálami, jež vytvářejí prostorový kříž. Dispozice je zakončena portálovým prvkem, kterým virtuálně vstupujeme do prostoru naplněného světlem.

Nová instalace v DSC Gallery nabízí pohyb mezi „skutečným a myšleným“ a signály přicházející z různých koutů instalace divákovi zprostředkovávají víceznačný prožitek proměn prostoru.

 

Jana Šindelová, Kurátorka

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.