Říj 16

Valerie Suchánová / STRUKTURY A SITUACE – Galerie Prokopka

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.

Valerie Suchánová ( narozena 1974 ) neabsolvovala žádnou z českých výtvarných akademií, malbu a kresbu studovala soukromě v ateliérech umělců. Autorčina rannější expresivní tvorba byla plná rychlých až nervózních gestických tahů štětce , oproti tomu současný umírněnější směr klade větší důraz na vyznění kontrastů hmoty, barvy i experimentu.

Výstava STRUKTURY A SITUACE prezentuje cyklus abstraktních maleb, zásadním východiskem je autorčino putování krajinou Šumavy, nepořizuje si fotografie a ani nekreslí skici přímo v plenéru. V ateliéru pracuje se vzpomínkou a vnitřním zážitkem, který je v ní uložen. Není pro ní důležité zaznamenat v obraze konkrétní místo, ale často je patrný záznam určitého ročního období či situace přírody ( déšť, mlha aj.). Expresivní poloha se zde harmonicky propojuje s experimentem používá barevné (pastozní i akvarelové nánosy, sprej) i stukturální materiály (sádra, disperzní hmota, papír aj.) a pokrývá jimi různé povrchy obrazové plochy (deska, polystyren, plátno, papír ). Suchánová zdůrazňuje hmotnost obrazu, zaměřuje se na zpracování konkrétní fyzické podoby krajiny, dějů v přírodě třeba i zásahů člověka (např.detail z obrazu strukturálního otisku pohovky). V procházení krajinou je pro ní důležité ticho i vnitřní klid s ním pak intenzivněji vnímá přítomnost a tu pak přenáší do prostoru obrazů.

Malířka svou tvorbu vystavuje na samostatných autorských výstavách ,tato komornější forma prezentace se přesně hodí k její soustředěné tvorbě. Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy.

 

  • 10. 10. – 4. 11. 2017
  • Vernisáž 9. 10. od 18:00
  • Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.