Kvě 10

Vernisáž výstavy Pavla Matysky – NAU GALLERY

 

“Proměny tvůrčího přístupu Pavla Matysky v sobě nesou určitou evoluční spodní linku, u které tušíme hluboké propojení s autorovým životem. Původně archetypální povaha malířské formy, ve své nezatíženosti srovnatelné s dětskou kresbou, se v nejnovějších obrazech přesunula k samotným námětům, čímž ještě zvýšila naléhavost zobrazení. Musíme myslet na boj o vlastní existenci, starost o potomstvo – boj o oheň.”

“The transformations of Pavel Matyska’s creative approach carry an evolutionary undercurrent which suggests a deep connection to the artist’s life. Originally, his paintings worked with archetypes, comparable to children’s light and unburdened work. His latest work moves towards pure ideas, creating an even more acute imagery. He makes us ponder our existential struggle, the fight for our progeny – fighting for fire.

kurátoři Šárka Basjuk Koudelová a Ondřej Basjuk

 

  • vernisáž/opening: 10. 5. 2017 v 19:00
  • 10. 5. 2017 – 16. 6. 2017
  • Pavel Matyska: Boj o oheň / Fighting for Fire
  • NAU GALLERY, Kubelíkova 22
  • Více o výstavě zde

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.