Čvn 23

VESMÍRNÝ POUTNÍK aneb jak běžel čas / Jiří Vydra / sochy, obrazy – Novoměstská radnice

V přízemní Galerii Novoměstské radnice v Praze se od středy 5. července do neděle 6. srpna 2017 uskuteční výstava malíře, sochaře a grafika Jiřího Vydry, který žije a tvoří v obci Svatá u Berouna. Ve dnech 5. – 7. července se budou moci setkat návštěvníci s autorem výstavy osobně. Pokud přijdou na výstavu rodiče se svými dětmi, budou moci společně s panem Vydrou malovat obrázky.

 

Výstava Jiřího Vydry představuje průřez jeho tvorbou. Zobrazuje především krajiny z Berounska, dále drobnou plastiku a portréty významných osobností. Mnohá jeho díla jsou inspirována hudbou a často maluje s dětmi, zejména hendikepovanými. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i některé obrazy z jeho společné tvorby s dětmi z onkologického oddělení pražské Fakultní nemocnice Motol, která trvá již po dvacet let.

 

„Jeho tvorba je až obdivuhodně rozsáhlá. Obsahuje nejen kresbu a grafiku, ale především malbu a díla sochařská. Kromě toho se dlouhodobě věnuje fotografii a výtvarné práci s dětmi. Od mládí projevoval výtvarný talent, absolvoval tehdejší Lidovou školu umění a chtěl se přihlásit na školu s uměleckým zaměřením. Jeho otec měl ale jiný názor a na jeho přání se v blízkých Hořovicích vyučil černému řemeslu, působil jako strojvůdce parních lokomotiv a následně pracoval v tehdejším podniku ČKD Praha na úseku výroby vysokotlakých kotlů. Jeho další cesta je dokladem toho, že pokud existuje talent a potřeba se výtvarně vyjádřit, nakonec se snaha tvořit prosadí. Teoretické znalosti i výtvarnou praxi získával u řady školitelů, zejména u docenta AVU J. Vlčka a u akademického sochaře M. Pangráce.

 

Zdrojem inspirace pro jeho obrazy je krajina, ve které vyrůstal a kterou si trvale zamiloval. Je to oblast Berounské pahorkatiny a Křivoklátska, chráněná krajinná oblast Českého krasu, plná lesů, vápencových skal, lomů, náhorních ploch s úrodnými poli a loukami, kde v údolích se vine proud řeky Berounky, zvláště kolem Nižboru, Hýskova, Tetína a Karlštejna. Tam hledá náměty pro vesměs rozměrné obrazy, které zachycují široké panorama krajiny obce Svatá směrem k brdským hřebenům nebo směrem k Lánům a Křivoklátu. Na jiných obrazech zachycuje jen dílčí přírodní scenérie s romantickým nádechem, často oživované postavami žen a dětí. Jiné odrážejí autorův zájem o historii kraje, ze které jej nejvíce zaujala doba vlády Karla IV. Tématem série obrazů jsou symbolické krajiny, vytvořené na základě duchovního rozjímání autora. Vystaveny byly mnohokráte jeho obrazy, inspirované hudbou, většinou provedené na plátnech větších rozměrů. Mnohé jsou inspirovány poslechem Slovanských tanců a Novosvětské A. Dvořáka, Šesté a Deváté symfonie L. von Beethovena nebo hudbou G. Rossiniho, G. Verdiho nebo G. Mahlera. Jsou odlišné jak kompozicí, tak barevností a působí dojmem, jako bychom z nich zaslechli odlišné melodie.

 

Jiří Vydra se během let prosadil také jako zdatný sochař, kterému k tvorbě slouží různé materiály. Pracuje se sádrou, dřevem, kamenem i sklem. V drobné plastice vytvořil mnoho postav dívek a žen, ale také různé reliéfy a sošky známých historických osobností. Některé větší sochy našly uplatnění v exteriérech, kupříkladu Schoulená v Rakovníku. Zaujaly také sochy T. G. Masaryka nebo J. A. Komenského. Vytvořil též řadu portrétů hudebních skladatelů, provedené v kameni, bronzu či dokonce ve skle. Na berounském náměstí je umístěna bysta hudebního skladatele V. Talicha a na jiném místě francouzského přírodovědce J. Barranda, který rozsáhle zkoumal geologické poměry v oblasti Českého krasu. Autor při různých příležitostech vystavoval portréty L. van Beethovena, N. Paganiniho i dalších skladatelů i portréty zpěvaček G. Roubalové a J. Novotné.

 

O Jiřím Vydrovi byly natočeny tři filmy, nejznámnější v r. 1999 Curiculum Vitae od slovenského režiséra Laco Kaboše.

 

Součástí výtvarných aktivit Jiřího Vydry je také záslužná a mnohokráte oceněná práce s dětmi. Původně se této činnosti věnoval s dětskými pacienty onkologické kliniky Pražské Nemocnice Motol, později v některých místech, kde vystavoval a trvale i v místě bydliště a okolí.“

 

  • VÝSTAVA v Galerii v přízemí / Novoměstská radnice p. o., Karlovo nám. 1/23, Praha 2
  • Termín: 5. 7. – 6. 8. 2017
  • Kurátor výstavy: PhDr. Dušan Sedláček
  • Více o výstavě zde
  • VÝSTAVA v Galerii v přízemí, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
  • Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč
  • VIDEO
  • WEB
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.