Kvě 04

Vítězem soutěže na novou vizuální identitu Národní galerie je Studio Najbrt

Vizuální identita Národní galerie Praha (NGP) včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přední grafické studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie v lednu vypsala ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN.

Cílem soutěže bylo najít grafickou identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

 

Studio Najbrt pro NGP

„Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí – z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP – Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP.

Vizuální identita z dílny Studia Najbrt je založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie – prezentace umění.

 

„Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení – textovým, obrazovým i audiovizuálním a umožňuje prezentaci širokého spektra aktivit a umění od starověku po současnost,“ komentuje vítězný návrh odborná porota, ve které společně se zástupci NGP zasedali grafičtí designéři a pedagogové Alan Záruba, Kristýna Fišerová a Tomáš Brousil, a ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

Nová grafická identita postupně promění všechny nástroje vizuální komunikace NGP od podoby loga, přes publikace, propagační materiály, merchandising, online komunikaci, navigační systém v budovách, až po webové stránky.
„Máme velkou radost, že můžeme být součástí dalšího kroku transformace Národní galerie Praha v otevřenou a návštěvnicky atraktivní instituci,“ dodává k výsledkům soutěže Aleš Najbrt.

 

Průběh soutěže

Prvního kola vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií. Sedm nepostoupivších účastníků obdrželo skicovné ve výši 30 tisíc Kč. Do druhého kola postoupila tři studia – na třetím místě se umístilo studio Heyduk, Musil & Strnad (s odměnou ve výši 50 tisíc Kč), na druhém studio Side2 (odměna 60 tisíc Kč). Vítězné Studio Najbrt získalo zakázku ve výši 1,3 milionu Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP.

„Jsme rádi, že Národní galerie Praha jde příkladem ostatním veřejným institucím a došla k nové vizuální identitě férovou a transparentní cestou. Výsledek soutěže jistě vzbudí vzrušené diskuze o tom, jak se mají instituce ke kvalitnímu návrhu dostat. Národní galerie vyzvala studia z nejlepších a odborná porota rozhodla o výsledku. Soutěž je přínosem pro všechny zúčastněné strany – splnila cíle a očekávání Národní galerie, designérům nastavila férové podmínky a adekvátní finanční ohodnocení včetně skicovného v 1. kole soutěže,“ říká k soutěži Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN, organizátora soutěže.

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.