VYKOUPENÍ A PROBLÉM ZLA V KABALE RABÍNA IZÁKA LURII – ŽMP

Po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se jejich značná část usídlila v městě Safed v Galileji. Vůdčí osobností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák Luria (1534 – 1572). Ačkoliv jeho učení proniklo do značné části židovského světa, jeho nauka o vykoupení nebyla až do konce minulého století příliš známa. V posledních dvaceti letech se však stala významným předmětem zkoumání zejména mezi akademiky v Izraeli a ve Spojených státech. Téma a obrysy současného výzkumu představí přednáška judaisty Josefa Blahy.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.