Výstava / Ausstellung: PAINT ADDITIVES – Rakouské kulturní fórum

Výstava / Ausstellung

PAINT ADDITIVES

bäckerstrasse4 platforma pro mladé umění / plattform für junge kunst

 

  • vernisáž: 23. 2., 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18
  • 23. 3. – 5. 5. 2017 po–pá / Mo–Fr 10–17 h*

kromě rakouských a českých svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen

 

Galerie bäckerstrasse4 – platforma pro mladé umění byla založena v roce 2008 a nabízí absolventům rakouských vysokých uměleckých škol možnost prezentovat jejich díla. Chce tak prostřednictvím mnohostranného programu podpořit umělce na začátku jejich samostatné kariéry, vytvořit celostátní síť a interdisciplinární komunikační prostor pro mladé umění. Zvláštností platformy je, že výběr umělců provádí mezinárodní porota. Rozmanitost a různorodost pozic umožňuje vhled do plurality současné mezinárodní umělecké produkce.

 

Výstava Paint Additives, připravená pro Rakouské kulturní fórum v Praze, představuje díla sedmi umělců Galerie bäckerstrasse4: Gernota Fischera, Gerharda Fresachera, Thomase Gänszlera, Heiri Häfligera, Matthiase Lautnera, Olafa Ostena a Elisabeth Wedenig.

 

Vystavené práce tematizují pojem malby, snaží se ovšem také procesy a projevy malby různými způsoby překonávat a rozšiřovat. Na jedné straně jsou do repertoáru zařazeny nezvyklé materiály, na druhé straně vznikají posuny použitím kreslířských nebo sochařských prvků.

 

Různé oblasti činnosti zúčastněných umělců, které sahají od malby přes sochařství až k divadelním a hudebním výrazovým prostředkům, rozšiřují možné přístupy k médiu.

Aniž by opouštěla obrazovou plochu, pokouší se výstava odhalit rozmanité možnosti malby a současně pátrá po její podstatě.

 

Die 2008 gegründete Galerie bäckerstrasse4 plattform für junge kunst bietet KünstlerInnen, die an österreichischen Kunsthochschulen studierten, die Möglichkeit ihre Arbeiten zu präsentieren mit dem Ziel, sie bei ihrem Eintritt in die berufliche Selbstständigkeit anhand eines vielfältigen Programms zu fördern, ein überregionales Netzwerk sowie einen interdisziplinären Kommunikationsraum für junge Kunst zu schaffen. Die Besonderheit der Plattform liegt in der Auswahl der KünstlerInnen durch eine international besetzte Fachjury. Durch die Vielfalt und Heterogenität der Positionen wird ein Einblick in die Pluralität der gegenwärtigen internationalen Kunstproduktion ermöglicht.

 

Die für das Österreichische Kulturforum Prag kuratierte Ausstellung Paint Additives zeigt Werke von 7 KünstlerInnen der Galerie bäckerstrasse4: Gernot Fischer, Gerhard Fresacher, Thomas Gänszler, Heiri Häfliger, Matthias Lautner, Olaf Osten und Elisabeth Wedenig.

 

Die gezeigten Arbeiten zirkulieren um den Begriff der Malerei, versuchen jedoch auf unterschiedliche Art und Weise die malerischen Prozesse und Erscheinungsformen zu brechen und zu erweitern. So werden einerseits ungewohnte Materialen ins Repertoire aufgenommen, andererseits entstehen Verschiebungen durch die Verwendung zeichnerischer beziehungsweise skulpturaler Elemente.

Auch die unterschiedlichen Betätigungsfelder der teilnehmenden Künstler, welche von Malerei über Bildhauerei bis hin zu theatralen und musikalischen Ausdrucksformen reichen, erweitern die möglichen Zugänge zum Medium.

Nie die Idee der Bildfläche verlassend, versucht die Ausstellung vielfältige Möglichkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig der Frage nach dem Wesen der Malerei nachzuspüren.

 

 

  • vernisáž: 23. 2., 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18
  • 23. 3. – 5. 5. 2017 po–pá / Mo–Fr 10–17 h*
  • Rakouské kulturní fórum
  • Jungmannovo náměstí 18
  • Více o výstavě zde
  • Facebook

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.