Výstava Photocontest – Novoměstská radnice

V prostorách Galerie věže Novoměstské radnice se v době od 22. března do 2. dubna 2017 bude konat výstava nejlepších fotografií studentů středních škol, žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 4. ročníku celorepublikové soutěže Photocontest – součásti vzdělávacího projektu v digitální fotografii Photobase.

 

  • 22. 3. – 2. 4. 2017
  • Galerie věže Novoměstské radnice
  • Kurátorky výstavy: Zdenka Veselá, Pavlína Krupová
  • Otevírací doba: úterý – neděle 10 – 18 hod
  • Vstupné: v souvislosti se vstupem na věž: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč
  • Více informací zde

  

PHOTOBASE

 

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii  pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy  probíhá za podpory  Magistrátu hlavního města Prahy

 

Pořadatel: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 – Radotín

Partneři: Elvira, ABC 3D, Channel Crossings, Nikon

Mediální partner: Český rozhlas, Foto Video, Week of Life

 

PHOTOBASE je nejrozsáhlejší odborný vzdělávací projekt v oblasti digitální fotografie a informačních technologií pro studenty středních škol, žáky základních škol a pedagogy celé České republiky.

PHOTOBASE zahrnuje celorepublikovou fotografickou soutěž PHOTOCONTEST zakonče-nou výstavou v Novoměstské radnici, letní školy fotografování PHOTOCAMP a sekci CODEED, za-jišťující kempy programování.

PHOTOBASE je uvedena ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ročník LXXII, sešit 07-08, srpen 2016, jako soutěž C34.

HARMONOGRAM PROJEKTU PRO ROK 2016

Zahájení 7. listopad 2016 na Gymnáziu Oty Pavla

Fotografická soutěž, vkládání 7. listopad 2016 — 15. leden 2017

Fotografická soutěž, hodnocení leden — únor 2017

Slavnostní předání cen vítězům 21. březen 2017, Novoměstská radnice

Výstava PhotoCONTEST 22. 3.—3. 4. 2017, Novoměstská radnice

Letní škola PhotoCAMP 10.—14. červenec 2017, Praha

Letní škola programování CodeED 10.—14. červenec 2017, Praha

 

PATRON PROJEKTU

Ota Pavel

Novinář a spisovatel Ota Pavel, člověk s nepředstíranou láskou k životu, přírodě, sportu a k lidem měl velmi blízko k fotografii, která obrazem umí někdy nahradit tisíce slov. Jeho povídky jsou prostoupené veselím, optimismem a smutkem zároveň, nejkrásnější díla napsal v době těžké nemoci.

„Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásného už nepřijde.“

 

PHOTOCONTEST

 

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

  1. Dialog

Dialog je kontakt. Někdo mluví, vysílá signály a jiní je přijímají a snaží se porozumět. Důležitá je vůle porozumět a pak mohou padnout i generační, jazykové, sociální, kulturní i jiné barié-ry. Dialog, který je špatně veden ztrácí smysl. Třeba když se stane monologem, nebo je přemírou prázdných či falešných slov, frází…

  1. Čas

Žijeme v čase, často jej vnímáme jako relativní veličinu. Ve fotografii se snažíme zachytit okamžik nebo i časosběrně kus života. Uplynulý čas se stává historií, kterou po čase zkoumáme, snažíme se z ní poučit. Čas je i fotografická veličina, která se dá snímkem dobře vyjádřit. (velmi krátký, nebo velmi dlouhý)

III. Kontrasty

V zachycování kontrastů se nabízí i využití focení MAKRO pohledů: kontrasty světel, barev, tvarů, linií, tonalit, kontrasty materiálů a jejich povrchů apod

Každá fotografie musí obsahovat i svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků).

 

FORMA SOUTĚŽENÍ A HODNOCENÍ

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maxi-málně 3 fotografie do soutěžních témat I. a II. a pouze 1 reportáž do tématu III.

Vkládání soutěžních fotografií: www.photobase.cz od 7. listopadu 2016 do 15. ledna 2017.

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise ve složení:

fotografové Adolf Zika, PhDr. Milan Šusta, Jan Neubert, Milan Hospodka, fotograf a dokumen-tarista Ivan Látal, MgrA. Pavlína Krupová a Mgr. Zdeňka Veselá, vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu Oty Pavla. Hodnotí se technické provedení, základní idea, výsledná atmosféra snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy).

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem.

 

 

PHOTOCAMP

 

  1. – 14. červenec 2017 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Oblíbené týdenní soustředění v době letních prázdnin se letos nově uskuteční v Praze. Zaměříme se na výuku digitální fotografie od jejího pořízení až po tisk a archivaci.

 

CODEED

 

  1. – 14. červenec 2017 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Letní kemp programování a počítačové grafiky pro studenty středních škol.

 

 

Kontakní osoba pro média:

ředitelka RNDr. Jana Hrkalová jana.hrkalova@gop.cz, tel. 257911680, www.gop.cz

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.