Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. a II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler

Interaktivní workshopy budou reagovat na principy tvůrčí práce Vladimíra Škody. Budeme se soustředit na inspirační zdroje autora, kterými jsou vesmír, koule jako dokonalý tvar a geometrické formy. Během realizace budeme řešit hranice abstrakce a geometrie, prostorové plány, vnitřní versus vnější svět. Zaměříme se na sestavování objektů i na práci s perspektivou a obrazem. Budeme se také pohybovat v rovině objektového umění, land artu a výtvarných experimentů s povrchem a tvarem koulí.

Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně do vlasti se vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.

 

  • 24. 8. a 26. 8. 2018, 15:00–18:00
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 20 Kč (nutná rezervace)
  • kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.