Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Archetyp a mýtus v plastice II / k výstavě Jaroslav Róna 1997–2017 – GHMP

Ve výtvarném ateliéru se zaměříme na sochařskou tvorbu Jaroslava Róny a jeho charakteristický mytizující a archetypální styl. Budeme se inspirovat starověkými, předhistorickými kulturami a fantaskní exotikou. Účastníci se budou věnovat tvorbě reliéfu, který budou odlévat do sádrové hmoty. Vyzkouší si různé postupy modelování s hlínou (práce se špachtlí, vyrývání nebo vytlačování a obtiskování drobných předmětů). Během výtvarné práce budou řešit plastický motiv, také schopnost vyjadřovat vlastní představy a nápady v reliéfní tvorbě nebo objem tvarů a prostorovost. Po formální a obsahové stránce navážeme také na malířskou práci autora. Budeme se soustředit na figurální motivy (polopostavy se zvířecími motivy, podivuhodné zvířecí bytosti), inspirovat se autorovými přístupy, malířskými kompozicemi nebo náměty zvolených obrazů. Zabývat se budeme i formami a možnostmi abstrahované stylizace, hrou s barvami a tvary.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.