Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Camera obscura / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Camera obscura / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin

Interaktivní workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Josefa Sudka a na jeho vystavený soubor fotografií. První cyklus dílen bude uveden v expozici Domu fotografie a bude pokračovat procházkou v exteriéru města Prahy. Zaměříme se na pražskou architekturu a její rozmanitost, na příběhy kolem nás nebo na krajinné prvky. Ke zvoleným objektům a situacím budeme přistupovat jak z pohledu estetiky, tak po stránce fotografické dokumentace. Zaměříme se i na důležitou roli subjektivity a na různé úhly pohledu. Závěrečná dílna se bude zabývat předchůdcem fotoaparátu („camera obscura“) a zkoumáním zákonu zobrazování i experimentální tvorbou přenosného přístroje, kdy si každý účastník vyrobí jednoduché optické zařízení.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.